Too Good To Go Norge AS er vinnere av Møllerens Inspirasjonspris 2023. Johan Ingemarsson og Kjetil Skogen tok i mot prisen under festmiddagen etter Møllerens Inspirasjonsdag.

Vant Møllerens Inspirasjonspris 2023

Årets vinner av Møllerens Inspirasjonspris 2023 er  Too Good To Go Norge AS. Derfor vant de prisen.

Møllerens Inspirasjonspris er en hederspris til personer, organisasjoner eller selskap som har fremstått som fremragende ambassadører i bruken av korn- og melbaserte produkter.

Vinneren blir tildelt et kunstverk, og en sjekk på 25 000 kroner.

Møllerens Inspirasjonspris er delt ut siden 2015. Tidligere vinnere er Morten Schakenda (2017), Øyvind Lofthus (2018), Lærerne i baker- og konditorfaget i Norge (2019), Baker Hansen AS (2021) og Utøverne på Baker og Konditorlandslaget (2022).

Året vinner er Too Good To Go Norge AS - en aktør som veldig mange i baker- og konditorbransjen har et forhold til. Bransjen var blant de første som benyttet seg av  Too Good To Go løsninger for å redusere eget matsvinn. 

Derfor vant Too Good To Go Norge AS

Dette sier juryen i sin begrunnelse:

"Vi lever i en tid hvor verden rundt oss er urolig. Hvor klimaendringer påvirker oss i stadig større grad. Hvor tilgangen til råvarer ikke lengre er gitt. En tid hvor den gode hensikt ofte forsvinner i tabloide overskrifter og jaget etter kortsiktige løsninger.

Med all mulig tydelighet må også vi som bransje intensivere arbeidet med å bidra til at behovene våre i dag blir dekket uten at dette svekker grunnlaget for at framtidige generasjoner skal få dekket sine behov.

Dette innebærer å ta bedre vare på de ressursene vi har. Sørge for at de produktene vi lager treffer forbrukernes preferanser så godt at de blir kjøpt og spist opp. Og at nye produkter og nye tjenester er bedre enn morgendagens løsninger.

Men de største oppgavene i bransjen er for stor for hver enkelt av oss. Vi må samarbeide. Vi må vi løfte i flokk. Og noen ganger få hjelp utenfra.

Årets vinner er en slik hjelpende hånd, en tilrettelegger som sørger for å bidra til at et samfunnsproblem og et problem i bransjen finner en løsning. Vinneren er et svært godt eksempel på at løsningen ofte ligger utenfor hver enkelt av oss, utenfor hvert enkelt av våre selskaper, utenfor hvordan vi pleier å løse oppgaver, utenfor hvordan vi pleier å gjøre forretning.

Årets vinner har gjennom å være en relevant problemløser tilført verdi, og tatt en posisjon som samarbeidspartner for selskaper i hele bransjen – i tillegg til å ha blitt populær hos privatpersoner/forbrukere i Norge.

I en tid hvor mange mennesker i verden - og i Norge - legger seg sulten om kvelden, kastes en tredjedel av all mat! Den spises ikke, den kastes!

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Hvis noen legger til rette for dette.

Vi ønsker med dette å gratulere og samtidig anerkjenne den rollen årets vinner har som tilrettelegger og inspirasjonskilde i bransjen - og utenfor! For en mer bærekraftig verden!"

Juryen for Møllerens Inspirasjonspris 2023 er tverrfaglig og har bestått av Mariann Sletten (Matprat), Kristin Haug Merkesdal (Compass Group), Knut Hals (Baker Hansen), Vidar Haugsdal (Norgesmøllene) og Elisabeth Klokkervold, (Norgesmøllene).

Powered by Labrador CMS