Det er vanlig at matprisene synker i forbindelse med typiske tilbudsperioder som jul, skolestart og påske, og stiger normalt noe i øvrige perioder. Gjennomsnittlig prisvekst fra april til mai de siste 5 årene er 1,3 prosent.

– En prisøkning på mat og alkoholfrie drikkevarer på 0,1 prosent fra april til mai er uvanlig lavt, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare. – Vi ser at mat og drikke har hatt en svak prisutvikling, og har økt med bare 1,8 prosent totalt over siste to årene!

Mat og drikke økte mindre enn generell prisutvikling

Sammenlignet med mai-tallene for 2017, har prisen på mat og alkoholfrie drikkevarer økt langt mindre enn konsumprisindeksen ellers. Disse varegruppene økte med kun 1,1 prosent i denne perioden, mens konsumprisindeksen økte med 2,3 prosent i løpet i samme periode.

– Hard konkurranse holder matprisene nede, avslutter Størksen.