I midten av forrige uke måtte selskapet Alt4 AS møte i Stavanger tingrett for å melde oppbud.
Bobestyrer er advokat Erik Årstad. Han forteller til Rogalands Avis at Alt4 AS drev bakeriutsalget til Vaaland Dampbakeri på Magasin Blaa i Stavanger.

I 2017 omsatte Alt4 As for i overkant av 1,6 millioner og gikk akkurat i pluss. Det var fem ansatte i selskapet.

Ute av stand til å dekke sine forpliktelser

Rogalands Avis skriver at retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og falt ned på konklusjonen at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Tingretten mener også at vansker med å gjøre opp sine forpliktelser ikke er av midlertidig art.