Bakeriet har siden 2014 samarbeidet tett med Flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog.

Gjennom praksisplass får flyktninger og innvandrere mulighet til å lære arbeidsoppgavene, trene på språk og få kjennskap til et fremtidig yrke. Ragnhild Bergheim er ordfører i Lørenskog og var tilstede på den formelle overrekkelsen av prisen torsdag 14. april.

– Å komme tidlig ut i arbeidslivet og knytte kontakter er en viktig brikke i integreringsarbeidet, og det er med stor respekt og glede vi deler ut denne prisen til Bakehuset Møllhausen på Furuset, gratulerte ordføreren.

Givende samarbeid

Avdelingsleder Mikael Andersen tok imot prisen på vegne av bakeriet. Samarbeidet krever sin oppfølging, men han la ikke skjul på at det er et givende samarbeid.

– Det er en ære å få jobbe med så mange engasjerte personer. Pågangsmotet er på topp fra dag én. Selv om det er språkutfordringer, er det overraskende å se hvor raskt forståelsen er på plass. Og det, selv med min dansk. Vi har et positivt fokus og legger stor vekt på humor og en god tone blant de ansatte, smiler han.

Siden oppstarten i 2014 har bakeriet på Furuset hatt fem personer i praksis. To av disse er nå i jobb, en i fast stilling og en i vikariat nummer to.

Praksis ga jobb

Prisen gis til arbeidsgivere som har utpekt seg med særskilt innsats og engasjement både i forhold til å ta inn deltakere i praksis og tilrettelegge for god opplæring

– Det er ingen selvfølge at praksisoppholdet skal resultere i fast jobb. Her har Bakehuset og Mikael Andersen gjort en solid jobb, sier Hilde Lyngroth Selsing, prosjektleder i Flyktning- og innvandrertjenesten.

– Denne jobben betyr alt. Jeg får jobbe med noe jeg liker, jeg har lært meg norsk og jeg har fått venner for livet, sier Alawi som har fast jobb i bakeriet.

 

Bildet: Brede smil ved overrekkelse: (F.v.) Sharif (i praksis) og Nasib (i vikariat), ordfører Ragnhild Bergheim, Alawi (fast jobb) og avdelingsleder Mikael Andersen.