Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at over halvparten av elevene som begynner på restaurant- og matfag på videregående ikke fullfører utdannelsen. Etter fem år er det kun 44 prosent som har fullført hele utdanningsløpet, mens hele 56 prosent har droppet ut underveis.

Også færrest søkere

Restaurant- og matfag er også det av programfagene i videregående skole med færrest søkere (4300). Til sammenligning har studiespesialisering 73 000 søkere, og etter fem år vil 88 prosent av dem ha fullført.

Kommunal Rapport kaller det et paradoks at så få av elevene som begynner på restaurant- og matfag fullfører. Navs årlige bedriftsundersøkelse viser nemlig at norske overnattings- og serveringsvirksomheter mangler cirka 3050 fagarbeidere, så her er det gode jobbmuligheter.

Elevene på restaurant- og matfag kan bli baker, konditor, kokk, institusjonskokk, servitør, pølsemaker, kjøttskjærer, slakter, butikkslakter, sjømathandler eller fagarbeider i sjømatproduksjon eller industriell matproduksjon.