Baker- og konditorbransjens Landsforening (BKLF) er svært bekymret for de enorme økningene som økte strømpriser utgjør.

– Lokale bakerier driver samfunnskritisk matproduksjon og forsørger daglig norske forbrukere med ferske bakervarer. Bakeriene bruker mye strøm til ovner og produksjonsutstyr for å produsere varene sine, sier Gunnar Bakke og forteller om mange henvendelser om dagen, sier Gunnar Bakke.

– Det er mange bakerier som daglig tar kontakt med oss og er bekymret for den enorme veksten de har på strømutgifter. Det meldes om mange hundre prosent økning på strømutgifter i enkelte bakeri i forhold til forrige år. Mange bakeri har gått fra energifyring på olje til strøm for å gjennomføre klimareduserende tiltak. Nå kan konsekvensen av strømkrisen medføre at denne trenden snur. Dette strømsjokket kommer på toppen av konsekvenser av nedstenging under den toårige pandemien. I tillegg kommer økte råvarekostnader og alle andre driftskostnader som har økt.

– Jeg er redd for at de høye strømprisene kan være med på å slå beina under flere bakerier, som er hardt presset fra før av pandemi og nedstengning, sier Bakke som reagerer på at regjeringen nå kun gir strømhjelp til enkelte næringer.

– Nå er det på tide å gi strømhjelp til alle småbedriftene som har fått uforholdsmessigere økninger på strøm.