I Norge har bransjen hatt en visjon, et langsiktig mål om å lage verdens beste baker og konditorbransje. Men gårsdagens bronse i Coupe du Monde de la Boulangerie, er vi trolig et skritt lengre mot dette målet. Nå er en god tid for å samle seg og jobbe sammen for å heve den norske baker- og konditorbransjen på tvers og i hele verdikjeden, forteller direktør i BKLF, Gunnar Bakke.

Kan ta bransjen til et nytt nivå

– Med denne fantastiske plasseringen i verdens viktigste bakekonkurranse, viser vi at vi har både fagfolk og råvarer helt i verdenstoppen. Jeg mener vi kan bruke denne bronsen for å ta bransjen i Norge til et nytt nivå. Da må alle jobbe på lag, på tvers av hele bransjen, slik at vi kan øke yrkesstoltheten og øke rekrutteringen. Da vil vi få et solid grunnlag til å satse mer på norske bakerier, norske bakervarer og norske råvarer. Til sammen tror jeg det kan bidra til at vi skaper en bransje som kan være en av de fremste på sitt felt i verden, sier Bakke, som legger til at han er utrolig stolt av det bakerlandslaget har fått til i Paris.

Den viktige bronsen ble halt i land av Rémy Corbet, Trude Beate Brendehaug, trener Kjetil Dale Aas og Xiao Juan Peng.

Den viktige bronsen ble halt i land av Rémy Corbet, Trude Beate Brendehaug, trener Kjetil Dale Aas og Xiao Juan Peng.

Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Blir å regne med i konkurranser fremover

Bakke tror at baker- og konditorlandslaget også vil hevde seg internasjonalt fremover.

– Det er ikke mange år siden vi satte som et langsiktig mål at vi skulle klare å delta i en av de store konkurransene internasjonalt. I 2018 deltok vi i iba cup, og tok en sterk bronse, og nå, i vårt første forsøk blant de beste i verden, tar vi bronse igjen. Dette beviser at vi har grunn til å satse videre. Vi har noe å gjøre i konkurranse med verdens beste lag. Vi er faktisk et av verdens beste lag.

Unike råvarer og dyktige fagfolk

– Jo mer oppmerksomhet vi får når vi gjør det bra i slike konkurranser, jo mer attraktivt vil yrket vårt bli, tror jeg. Og jo mer oppmerksomhet og gode resultater vi får internasjonalt i konkurranser, jo mer vil fokuset rettes mot de norske råvarene. Og råvarene våre er unike. Det er disse, sammen med dyktige fagfolk som kan foredle dem så klart, som skaper resultatene.

God bakekultur

President i BKLF, Ole John Berntsen er også meget fornøyd med landslagets prestasjoner i Paris. Han tror bronsen vil motivere flere til å velge bakerfaget. En slik plassering i en slik konkurranse viser at vi er et land med bakekvaliteter helt i verdenstoppen, forteller Berntsen.

– Med denne bronsen viser vi at vi er et land med en god bakekultur, og jeg tror det kan inspirere mange til å komme inn i vår bransje og vårt fag, sier Berntsen.