Brødmarkedet har hatt en sviktende trend over flere år, men nå øker salget igjen. Bakeri.net har kartlagt brødsalget hos Bakehuset AS, Coop Norge og Mesterbakeren AS. Alle opplever en positiv trend i år.

 

Fremsnakket brødsalget

Bakehuset AS, det største bakeriet i Norge og 100 prosent eid av NorgesGruppen, bestemte seg for å bekjempe salgssvikten med en offensiv kampanje rettet mot forbrukerne og brødmarkedet. I tillegg til en holdningskampanje som fremsnakker brødets gode egenskaper, ble flere grovere brødtyper med lavere saltinnhold lansert blant annet serien «Naturlig Sunt» der alle brødene er grove eller ekstragrove. Det betyr at de inneholder mellom 51 og 100 prosent sammalt mel og hele korn. Bakerkjeden lanserte dessuten serien «Våre Minste brød», den første serien på markedet bestående av litt mindre brød.

Brødemballasjen fikk et betydelig ansiktsløft og lokal tilhørighet ble vektlagt.

– Vi startet holdningskampanjen fordi vi mener at de negative holdningen mot brød er feil sett ut ifra et ernæringsmessig synspunkt. Vi fikk med oss NorgesGruppen og bransjeorganisasjon i fremsnakkingsprosjektet. I tillegg kom «Våre Minste brød» på markedet og ble veldig godt tatt imot. Satsingen har vært en stor suksess, sier Ole Neergård, direktør økonomi, IT og Informasjon, til Bakeri.net.

Første halvår i år økte brødsalget med hele 9 prosent – og det er mer å gå på, mener Bakehuset AS

– Vi tror vi kan øke salget av rundstykker og småbakst, og skal ha fokus på dette fremover. Markedet for glutenfrie bakervarer er også økende. Bakehuset har et eget lukket rom på et av bakeriene som produserer glutenfri bakst, og både kjernebrødet og loffen er blitt tatt godt imot, forteller Neergård.

Fremsnakkingsprosjektet skal fortsette.

 

Grovt selger

Mesterbakeren AS merker også en positiv utvikling i brødsalget. Stadig flere kjøper bestselgerne av høy kvalitet. Salget av de 10 mest solgte brødene har økt 2 prosent i første halvår, ifølge marketingsjef Terje Jensløkken i Mesterbakeren AS.

– Grovt & Godt Grovbrød, Grovt & Godt Havre, Energibrød og Ekstra Grov Rustikk er blant de mest populære brødene totalt i Norge. I tillegg har vi stor økning på salget av rundstykker, noe som også er veldig positivt for forbruket av brød og bakervarer, sier marketingsjef Terje Jensløkken til Bakeri.net.

I sommer har lanseringen av brødene Sommerloff og Istidbrød slått veldig godt an, ifølge bakerkjeden.

 

Velger sunnere brød

Coop Norge har hatt en nedgang på mellom 3-5 prosent i salgsvolumet på brød de siste årene. I år har den negative utviklingen stoppet opp, sammenlignet mot i fjor, og målet er vekst i 2016.

– Salget av brød har vært utfordrende de siste 8-9 årene. Svikten kom da brød ble «fy fy» i forbindelse med lavkarbo-trenden. Etter mange år har denne nedgangen nå stoppet opp, forteller Lise Mette Kjellberg, senior kommunikasjonsrådgiver i Coop Norge .

Norges nest største bakerikjede Gomanbakeren Holding AS er en del av Coop Norge Industri, som eies av Coop Norge. Målet har vært å utvikle sunnere brød med lavere saltnivå, redusering av tilsatt ren hvetegluten, høyere fiberinnhold og grovere kornsorter. Tiltakene har vært med på å bidra til at salget har tatt seg opp igjen, påpeker Kjellberg

– Helse og sunnhet er et satsingsområde for Coop, og brødkategorien er ett av områdene som har hatt ekstra fokus. Brød er en viktig del av nordmenns kosthold og en god kilde til riktig næring for hele familien, derfor har det vært viktig for oss å lytte til forbrukerne og utvikle nye produkter med mindre salt og flere typer korn som bygg og havre, sier Lise Mette Kjellberg til Bakeri.net.