– Vi starter nå pilottesting i noen utvalgte butikker i Rema1000 og Norges Gruppen. Vi er også i dialog med Coop om testing i enkelte av deres butikker, sier daglig leder i Too Good To Go, Sophie Wiik.

Appen skal testes av en Sparbutikk i Ålesund, en EuroSpar i Tromsø og en Rema1000 i Bergen, til og begynne med.

– Vi tror de fleste andre butikker vil komme etter når de ser på pilotbutikkene hvor enkelt systemet med TGTG er og hvor mye mat som slipper å havne i søppeldunken. Så kjøpmenn som er interessert, må bare melde sin interesse, sier Wiik.

 

Spar miljø og penger

Hvis alle dagligvarebutikker i Norge hadde hatt et tilbud som dette, ville CO2 utslippene blitt kraftig redusert og den samfunnsøkonomiske besparelsen ville blitt betydelig. Vi kaster i overkant av 68 kilo mat per innbygger fordelt på svinnet fra matindustri, grossist, dagligvarehandel og forbruker, noe som har en verdi på svimlende 20 milliarder kroner.

– Den økonomiske besparelsen vil være stor for både butikk og forbruker. Det koster penger å kaste mat for butikkene og det er mer økonomisk at maten selges med redusert pris. Og forbrukeren får billigere mat. Det vil også føre til et mindre CO2 utslipp og er dermed et meget god miljøtiltak.  Vi regner med at til nå har TGTGs 140 000 brukere  spart miljøet for 140 tonn CO2 i atmosfæren. Det kan bli mye mer etter hvert.

 

Forundringspose

Funksjonene i appen skal fungere på samme måte i dagligvarebutikk som i bakeriutsalg.

– Det vil bli forundringsposer også i dagligvarebutikken med bakervarer. Men vi legger også til to nye kategorier som er spesifikke for dagligvare som er frukt/grønt og ferskvare/varmedisk, avslutter Wiik.