I 2014 og 2015 er arbeidsstokken skåret ned fra 25 til i underkant av 20 årsverk. Og fra 2013 har regnskapene vist røde tall. Minus 850.000 i 2013, minus 1,3 millioner i fjor, og et underskudd på 700.000 kroner så langt i år. Hamstad har imidlertid håp om å ta igjen noe av det tapte mot slutten av året.
– September, med innsalg av julebakst har vært god. Jeg antar at vi vil komme ut med et underskudd på 400.000 kroner for 2015, sier Hamstad.

Det store slaget i bakeribransjen handler om brød. Salg av brød til de store dagligvarekjedene – som eier sine egne bakerier.
–  Coop eier Goman, og tar så å si alle sine leveranser derfra. I 2014 tapte vi rundt ti prosent av omsetninga vår på grunn av at Coop ville bruke eget bakeri og presset oss ut. Gjennom Norgesbakeriene hadde vi kontrakt på levering til alle Ica-butikkene i Namdalen, til Rimi og Matkroken. Da Ica solgte til Coop, ble avtalen brutt, forklarer Hamstad.

 

Bremser for samarbeid

I år ligger Hamstad også an til å tape ti prosent av omsetninga. Rimi og Matkroken blir til Coop i disse tider – og Hamstad mister leveransen til sju butikker i Namdalen.
– Det positive i dette er at Rema, som har Mesterbakeren som hovedleverandør, har avtale med oss. Vi leverer til to Rema-butikker i Namsos og en på Rørvik. Siden Rema ikke eier bakeriet, men har Mesterbakeren som sin hovedleverandør, har det vært mulig for oss å inngå avtale med Mesterbakeren om at vi baker på lisens for dem og leverer lokalt, forteller Hamstad til avisen. Han er glad for at Rema ser verdien av å få lokale, og ikke minst, ferske brødleveranser.
– Alle dagferske brød i Remas butikker er bakt lokalt i Namsos, med vår egen logo og Mesterbakerens logo, opplyser Hamstad som ser muligheten for å øke leveransene til Remakjeden ytterligere i framtida. Håpet er at det blir flere butikker i Namdalen som også vil ha ferske brødvarer i sortimentet.

Hamstad mener også at det burde vært mulig å få til avtaler med Coop og Norgesgruppen om å få bake på lisens for dem, men hittil har han møtt stengte dører. Han opplever at Hamstad Bakeri blir presset ut av de store kjedene.
– Men det kan umulig være lønnsomt for Coop og Norgesgruppen å kjøre fra Trondheim – Rørvik med brød, påpeker han til avisen.

Han er påpasselig med å understreke at butikkene lokalt er positive til samarbeid med bakeriet i Namsos. Det er på høyere nivå i dagligvarekjedene at bremsen for samarbeidet settes på.  Et annet tilbakeslag for bedriften er at de i høst tapte anbudet på leveranser til Sykehuset Namsos som de har hatt de siste årene. Leveransen utgjør 500.000 kroner årlig.

–  Men det er ny runde om to år. Vi får brette opp ermene, og stå på videre. Vi skal opp igjen. Det er viktig for Namsos også, sier Øystein Hamstad til Namdalsavisen.