Enova gir 31 millioner kroner i støtte til 28 forskjellige klima- og energisatsinger i industrien. Minst av alle får Bakehuset – men pengene hjelper bakeriene i gang med noe som har vært på ønskelisten lenge.

Bort fra HFK

– Vi har lenge hatt et ønske om å oppgradere og bytte kjøle- og fryseanlegg på bakeriene våre. I dag har vi anlegg som bruker HFK-gasser som kuldemedium, men vi oppgraderer nå til anlegg med CO. CO gir et mindre klimaavtrykk, forklarer presseansvarlig Janna Ringnes Nordgård overfor Bakeri.net.

I denne runden har Enova støttet spillvarme og utfasing av fossil varme – men aller mest har gått til oppdrettsnæringen.

– Industrien forstår at den må kutte utslipp for å være konkurransedyktig i framtiden. Norske bedrifter har derfor et sterkere fokus på grønne løsninger nå enn tidligere, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

Gjenvinning

Når Bakehuset går over til kuldeanlegg med CO som kuldemedium, er det ikke bare fordi CO gir mindre klimaavtrykk i seg selv.

– Disse anleggene er også godt egnet til å gjenvinne varme for oppvarming av forbruksvann, sier Nordgård. Dermed får bakeriene foroppvarmet vann som kan brukes til å vaske produksjonsutstyret og transportkassene.

Begynner nå

I første omgang er det tre av bakeriene som får oppgraderingen fra HFK til CO: Bakehuset Lillesand, Bakehuset Molde og Bakehuset Martens i Bergen. – Arbeidet er i startfasen, sier Janna Ringnes Nordgård.