Arrangøren BKLF kan være svært fornøyd med arrangementet. BKLF har sammen med gode hjelpere lagt ned et betydelig arbeid for å løfte hele rammen rundt arrangementet. Mens norske konkurransedeltakere tidligere gjerne deltok på rigging i konkurranser, ble det denne gangen laget en egen arrangementskomité, slik at utøverne kan fokusere på trening og at man også bør større profesjonalitet i arrangørleddet. Det er en oppskrift på suksess.

– Jeg tror jeg har mine ord i behold om at dette ble tidenes beste Nordic. Teknisk fungerte det bra og vi fikk en helt fantastisk ramme på Norges største matfestival i et strålende sommervær.

– Det er all grunn til å knappe seg seg på skulda for vel gjennomført, sier Skrutvold tiL Bakeri.net.