Under faglærerkonferansen på BKLFs Landsmøte, holdt baker- og konditorlærer Mette Klever et innlegg om hvordan hun og Sørumsand videregående skole lykkes med å få alle avgangselever ut i læreplass.

– I løpet av mine 19 som lærer ved skolen har alle avgangselever fått læreplass. Vi har god og mye kontakt med bedrifter i vårt område og vi prater med dem om hva de ønsker av våre elever. Et slik samarbeid er utrolig viktig for at elevene skal få sine læreplasser etter endt utdanning. Vi vil jo at bedriftene skal få elever som fungerer i jobbene og da må vi kommunisere om hva deres behov er, sier Klever.

 

Begynner på ungdomsskolen

Klever forteller at nøkkelen er elever som er motiverte og som vet at dette er retningen de ønsker i sin utdanning.

– For oss er det viktig at elever som ønsker denne retningen vet om oss, så vi oppsøker ungdomsskolene. Vi samler rådgivere på 22 ungdomskoler i området og forteller dme om oss. Så forteller de sine ungdomsskoleelever om oss og vi får elever som ikke havner her ved en tilfeldighet. Det er viktig å starte informasjonen tidlig, det er sikkert mange elever som kunne tenke seg denne utdannelsen, men som ikke vet at vi finnes, siden ungdomskolen de går på ikke har kunnskap om oss eller utdanningen.

– Vi inviterer alle 10-klassinger på de 22 ungdomskolene til å besøke oss, og sist kom det 200 på besøk. Dette tror jeg er viktig for å sikre rekruttering av elever som kan gå hele løpet og ende opp med læreplass og en dag jobbe som baker eller konditor og gjøre en god jobb, sier Klever.