Det sa seniorrådgiver i Opinion, Hilde S. Mortvedt, da hun møtte et lydhørt publikum under Møllerens Inspirasjonsdag. Forsamlingen lot seg tydelig inspirere av hennes understreking av viktigheten av å jobbe med innsikt for å finne de beste løsningene.

Se etter andre muligheter

De fleste som jobber med innovasjon jobber med innovasjon relatert til nye produkter eller forbedringer av produkter. Mortvedt var klar på at de mest lønnsomme innovasjonene finnes på andre felter. Hun viste til en amerikansk studie som hadde med 2000 bedrifter. Der kom det tydelig frem at de mest lønnsomme innovasjonene var de som innoverte andre ting enn produktene alene og som fokuserte på kundeopplevelse, nye nettverk og nye inntektsmodeller.

Lær av Parma!

– Mest effekt oppnås dersom du greier å innovere flere ting samtidig. Se på Parma. De har skapt et kjempegodt produkt, men de har også gått sammen i nettverk. Og de har innovert nettverket. For hver eneste Parma-stempel på et produkt går en euro til nettverket for å bygge merkevaren Parma. Slike måter å innovere på skaper en innovasjon som er unik og som er vanskeligere å angripe for konkurrentene, sa Mortvedt.

Mortvedt tegnet et bilde av at mange starter kreative prosesser uten å ha gjort arbeid med innsikt i forkant. Hun anbefalte konferansedeltakerne til å gå ut å observere. Se hva forbrukerne gjør og å snakke med dem for å vite mer om hvordan de tenker og handler.

– Mange bruker skjema og har kundeundersøkelser, men det er ofte forskjell på hva folk sier og hva de gjør. Slike undersøkelser kan medføre risiko for at du innoverer etter fortiden. Observasjoner ute i felten gir i en helt annen kunnskap til å forstå dagens og fremtidens kundebehov, sa Mortvedt.