Ta på lederhatten, jobb systematisk med hver av dine ansatte, sett mål og følg opp.
Ta på lederhatten, jobb systematisk med hver av dine ansatte, sett mål og følg opp.

Ta lederjobben på alvor – vær en leder!

Din viktigste oppgave som leder er å få dine medarbeidere til å bli best mulig. Det å være butikkleder er en svært krevende oppgave, både fordi du skal balansere mellom å være kollega og leder og fordi du har massevis av arbeidsoppgaver og lite tid.

Publisert Sist oppdatert

Din Baker-Tronds salgsskole på Bakeri.net

Mange av detaljene og virkemidlene innenfor salg er banale og opplagte, det er ting som vi ser på som en selvfølge. Andre detaljer er mange ikke bevisste på hvor mye de betyr. Alle detaljer i butikken er med å påvirke, negativt eller positivt. Å jobbe aktivt og systematisk med å skape en mer selgende butikk, handler om å unngå negativ påvirkning og optimalisere den positive påvirkningen.

I denne artikkelserien skal vi se på noen av de detaljene som er med å avgjøre om din butikk går i pluss eller minus.

Din viktigste oppgave som leder er å få dine medarbeidere til å bli best mulig. Det å være butikkleder er en svært krevende oppgave, både fordi du skal balansere mellom å være kollega og leder og fordi du har massevis av arbeidsoppgaver og lite tid. De fleste butikkledere leder gjennom det jeg kaller «ledelse i farten». Det innebærer at beskjeder og tilbakemeldinger gis der og da, innimellom alt annet.

Dersom du som butikkleder velger å prioritere å bruke litt mer til på å være leder, og jobber mer systematisk med oppfølging av dine medarbeidere, garanterer jeg at du vil oppleve at tid faktisk blir frigjort og arbeidsdagen blir bedre både for deg og dine ansatte. I tillegg vil det føre til økt salg og bedre resultat.

Det første du trenger for å kunne bedrive god ledelse er klare og tydelige beskrivelser av hva som kreves og forventes av den ansatte, og at den ansatte forstår og aksepterer disse reglene og rutinene. Dette er de felles reglene som alle må følge, og der det ikke er rom for egne tolkninger. Dette er den enkleste delen dersom disse reglene er tydelige og klare.

Det neste som kreves er individuell oppfølging, der du jobber sammen med hver og en for å gjøre dem bedre.

Her er det viktig å være bevist på noen utgangskriterier:

- Alle er forskjellige
- Alle kan ikke bli like gode på alt
- Alle er gode på noe

Dette innebærer at du som leder må jobbe forskjellig med hver og en for å skape fremgang og utvikling. Hvordan du skal jobbe med hver og en må også ta utgangspunkt i hva den enkelte faktisk kan (evne) og hvor motivert hen er (vilje).

Ledelse er ikke forferdelig vanskelig dersom du bare er bevisst på din rolle. Du skal sørge for at den enkelte mestrer sine arbeidsoppgaver OG du skal inspirere og motivere den ansatte slik at hen trives og blomstrer. En god ansatt er en som både har evne og vilje, du må gå foran som et godt eksempel og du må gi ros, anerkjennelse og tydelige tilbakemeldinger

Tronds tips:

- Ta lederrollen på alvor og jobb systematisk med den enkelte medarbeider

- Sørg for å ha klare regler og rutiner og at alle forstår hva som kreves av dem

- Ta på deg lederhatten regelmessig og ha korte samtaler med den enkelte et annet sted enn inne i butikken

- Gjør en enkel vurdering av den enkelte (gjerne sammen med hen), avdekk sterke og svake sider

- Sett klare, konkrete og målbare mål for den enkelte

- Mål resultatene og følg opp

- Gi ros og anerkjennelse, vis at du ser den enkelte

Powered by Labrador CMS