Mye regn i Sør-Norge påvirker avlinger for korn som igjen gjenspeiler seg i kvartalstallene for Felleskjøpet Agri. Et overskudd på 1,45 millioner kroner er status etter at august, september og oktober er gjort opp. På samme tidspunkt i 2016 var kvartalsoverskuddet på 20 millioner kroner, skriver Nationen.

Får høyere kostnader

– Regnet og kornsesongen har påvirket oss. Det har gjort at vi har fått høyere kostnader på korn og noe forsinket utkjøring av gjødsel, slik at vi ikke har fått alle inntektene sesongen normalt bringer med seg i 3. kvartal, sier konsernsjef John Arne Ulvan til Nationen.

Mesterbakeren påvirkes av Rema 1000

Rema 1000s fallende markedsandel påvirker også resultatene til Fellskjøpet Agri. Deres datterselskap, Mesterbakeren, som er hovedleverandør av bakervarer til dagligvarekjeden, påvirkes også av situasjonen til Rema 1000 i dagligvaremarkedet.

– Mesterbakeren har hatt en flat utvikling i salget, og det gjør at vi får vår del av utfordringene i dagligvaremarkedet. Det er klart vi ønsker oss et bedre resultat. Vi vil få igjen noe av det vi tapte på korn og gjødselutkjøring i 4. kvartal, og det jobbes godt i Mesterbakeren for å få opp salget igjen og takle de utfordringene de har møtt der i år, sier Ulvan til Nationen.

Bedre så langt enn i 2016

Til tross for et svakere sistekvartal, viser totaliteten et bedre resultat så langt i 2017 enn det var i 2016. Regnskapet viser så langt et overskudd på 371 millioner kroner, 68 millioner mer enn på samme tidspunkt i 2016

– Vi har hatt en bra framgang på totalresultatet hittil i år. Vi har styrket egenkapitalen vår med over 300 millioner kroner og nøkkeltallene våre er nå tilbake til nivået før oppkjøpene vi gjorde av blant annet Granngården i fjor, sier Ulvan til Nationen .