99 år etter at særavgiften ble introdusert, er det nå klart at den forsvinner. Det er det mange som er glade for, baker og konditorbransjen inkludert.

– Det er en gledens dag. Denne saken har engasjert meg i mange år, og at denne håpløse avgiften nå endelig forsvinner, gjør meg glad, sier Morten Hals, styreleder i Baker Hansen.

Summen er ikke problemet

Hals har tidligere stilt opp i media og fortalt om en avgift som gjør den praktiske hverdagen vanskeligere enn den bør være. Selve avgiften, som i utgangspunktet var en særavgift på luksusvarer, men som i senere år er begrunnet i folkehelsen, har aldri vært problemet, ifølge Hals.

– Selve summen i kroner og øre er lav, men det er byråkratiet som følger avgiften som er vanskelig. Det er mye dokumentasjon som skal følge pengene samt en rekke krav, som for eksempel egne varelagre til sjokolade som skal brukes til produkter med forskjellig sjokoladeinnhold. Det tar mye tid å beregne avgiften hver måned og vanskelig å følge forskriften. Selve beløpet var ikke noe stort problem, da det ikke var snakk om mange kilo, sier Hals.

Flytter produksjon hjem

De praktiske problemene rundt avgiften har for eksempel gjort at Baker Hansen har produsert marsipanfigurer i lavkostland og importert.

– Å importere disse produktene gir oss ingen økonomisk fordel, men det letter det praktiske rundt forskriftene til avgiften. Bortfallet av avgiften gjør at vi nå kan flytte arbeidet med marsipanproduksjon til Norge. Vi får altså mindre administrering og kan legge jobben med marsipanfigurer hjem til Norge, sier Hals.

Næringspolitisk seier

Direktør i BKLF, Gunnar Bakke, er også godt fornøyd med bortfallet av sukkeravgiften.

– Vi har hele tiden hevdet at denne avgiften er et administrativt og praktisk problem for vår bransje, og vi er nå glade for at den endelig forsvinner. At avgiften nå fjernes, kan også bety flere arbeidsplasser i Norge. Produkter som i dag importeres grunnet utfordringer med byråkratiet rundt avgiften, kan nå kanskje produseres i Norge og skape flere arbeidsplasser. Dette er veldig positivt, sier Bakke.

Sjokolade- og sukkervareavgiften har i mange år stått høyt opp på listen over saker bransjeforeningen BKLF har kjempet for sine medlemmer. Det har blant annet blitt søkt om dispensasjon for baker og konditorbransjen, med argumentasjonen om at avgiften genererer små summer, men mye administrasjon for mange små bedrifter. Men styresmaktene har vendt det døve øret til. I 2018 ble sågar avgiften nærmest doblet i forhold til statsbudsjettet for 2019.

– Denne saken har vært viktig for oss som bransjeforening, og den har vært en prioritert sak i mange år, også lenge før jeg ble ansatt. Det at den nå forsvinner er veldig gledelig, og vi tar dette som en næringspolitisk seier, sier Bakke.

Vinn-vinn

Som et praktisk eksempel på fordelen bortfallet av avgiften vil gi, viser Morten Hals til hvordan salg og produksjon av marsipanfigurer foran høytidene vil bli betydelig enklere.

– Et av resultatene med å legge produksjonen av disse produktene tilbake til Norge, er at vi kan lage akkurat så mye vi trenger. Frem til nå har vi måtte bestille opp det vi tror vi skal selge flere måneder i forveien, mens vi nå kan produsere og legge frem helt ferske produkter i butikkene ved behov. Dette er vinn-vinn. Jeg må si jeg er meget fornøyd med at denne avgiften nå er historie, sier Hals.