Årsmøte i Felleskjøpet Agri velger hvert år medlemmer til konsernets styre og øvrige tillitsvalgte. I år var styremedlemmene Sveinung Halbjørhus, Harald A. Lein, Bjørnar Schei og Wiebke Slåtsveen på valg. Halbjørhus, Schei og Lein ble gjenvalgt. Lein ble valgt som nestleder. Slåtsveen går ut av styret og inn som nye styremedlemmer kommer Eli Blakstad fra Sør-Fron og Karl-Oscar Fosshaug fra Bardu.

Anne Jødahl Skuterud

• 46 år
• Bor på Eikeberg gård, Gjerdrum i Akershus
• Gift, har tre barn
• Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1997
• Advokat hos Gjensidige siden 1997 med ansvar for eierstyring og selskapsledelse
• Driver kornproduksjon på 200 daa, har 300 daa skog
• Tillitsverv: Vært styremedlem i lokal almenning, varamedlem i skogeierlaget, styremedlem i Romerike Trelast, styremedlem i Begna Bruk AS og styremedlem i Viken Skog. Innvalgt i styret i Felleskjøpet Agri i 2013

Fortsatt utvikling og vekst

Anne Jødahl Skuterud blir den første kvinnelige styreleder i Felleskjøpet Agri SA. Hun har to perioder bak seg som styremedlem i selskapet. Skuterud har bred ledererfaring, driver kornproduksjon og har lang næringslivserfaring.

– Jeg er stolt over å få denne muligheten og er topp motivert. Jeg brenner for landbruket og Felleskjøpet. Å sitte i styret i Felleskjøpet er både givende og en viktig oppgave for hele landbruksnæringen. Felleskjøpet er en motor og premissleverandør i landbruket, og jeg vil jobbe for at Felleskjøpet fortsatt skal være bondens foretrukne partner. Slik skal vi sikre utvikling og vekst i selskapet og i næringen, sier Anne Skuterud.

 

Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri har en omsetning på 13,4 milliarder og 2500 ansatte. Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er markedsregulator og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. I tillegg arbeider selskapet for å bedre bondens rammevilkår. Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Øvrige valg

Tre nye varamedlemmer er valgt: Jon Ansten Johansen fra Ski, Solveig B. Rønning fra Rana og Anders Eggen fra Melhus. Som leder i valgkomiteen ble Lars Oddbjørn Størset fra Hemne valgt.

Nytt styre etter årsmøte i Felleskjøpet Agri 2016 består av Anne J. Skuterud (styreleder), Harald A. Lein (nestleder), Oddhild Saure, Arne Elias Østerås, Sveinung Halbjørhus, Bjørnar Schei, Wenche Ytterli, Eli Blakstad og Karl-Oskar Fosshaug