Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister, presenterte den nye strukturen i yrkesfagutdanning i dag mandag 5. mars på Kuben Yrkesarena i Oslo.

Denne nye strukturene skal gjelde fra 2020 og blir den største endringen i yrkesfagutdanningen siden Kunnskapsløftet i 2006.

Lang helg

Baker- og konditorbransjen fikk en lang helg med venting, før svaret på om det endelig skal bli tidligere spesialisering og egen Vg2 baker- og konditor, kom fra Sanner.

– Denne saken har jeg jobbet med i flere år og det er knyttet stor spenning til fremleggelsen på mandag, sa Gunnar Bakke i BKLF og medlem i faglig råd til Bakeri.net fredag.

– Hva tror du Sanner vil si?

– Jeg tror dette skal gå vår vei. Jeg kommer til å bli veldig overrasket og skuffet hvis regjeringen går i mot forslagene fra faglig råd og en samlet næring. Denne endringen er noe som må til for å øke rekrutteringen til baker- og konditorfaget. Men jeg tror det blir som vi håper, sa Bakke på fredag og han fikk helt rett.

Ingen har vært helt sikre

Selv om ingen har vært helt sikre på om det blir egen Vg2 Baker- og Konditor fra 2020, har det dryppet mange små signaler om dette.

Bakgrunnen for endring i tilbudsstrukturen er at det vil i nær fremtid bli en stor mangel på faglært arbeidskraft. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil Norge mangel 90 000 fagarbeidere i 2035. Flere undersøkelser har også vist at mange elever ikke har den kunnskapen de trenger når de går ut i læretiden og dermed får ikke næringslivet den kompetansen de trenger.

Denne nye strukturen skal bidra til å øke antall fagarbeidere i fremtiden og skape gode fagarbeidere med kompetansen arbeidslivet har behov for, skriver regjeringen i en pressemelding.