Mesterbakeren bruker årlig rundt 23 millioner kWh. Med økte strømpriser forventer de en økning på rundt 10 prosent i årets strømkostnader.

Strømpriser som gjør det hett

Bakerbransjen er en storforbruker av elektrisitet, og hos mange bakerier landet rundt går det ganske hett for seg for tiden med tanke på strømregningene.

Publisert Sist oppdatert

Vi har i de siste to-tre årene jobbet suksessivt med energiøkonomiserende tiltak for å begrense effekttopper i produksjonsdøgnet.

De enorme økningene i kilowattprisen i disse tider gir seg utslag på bunnlinjen for flere bakere, særlig de som driver sør for den magiske grensen for de enorme prisforskjellene.

Grensen går på tvers av landet omtrent midtveis over Dovre. I Folldal er det for eksempel «en usynlig grense» midt i kommunen der prisen pr kWh plutselig skyter i været i det du passerer «grensen».

23 millioner kWh

Mesterbakeren bruker i alt rundt 23 millioner kWh i året. Det innebærer at dersom prisen for en kilowatt-time går opp fra en krone til to vil bedriften ha 23 millioner kroner i merutgifter. Så ille er det nok heldigvis ikke:

– Økte kostnader vil antagelig bli på rundt ti prosent mer i energiutgifter enn hva vi er vant til, sier Christian Utne som er innkjøpsansvarlig for strømavtalene Mesterbakeren gjør. Utne vil ikke gå inn på hva slags avtaler de har, men forteller at de har en langsiktig terminkontraktsavtale med strømleverandøren sin.

Mesterbakeren bruker årlig rundt 23 millioner kWh. Med økte strømpriser forventer de en økning på rundt 10 prosent i årets strømkostnader.
Mesterbakeren bruker årlig rundt 23 millioner kWh. Med økte strømpriser forventer de en økning på rundt 10 prosent i årets strømkostnader.

– Vi har i de siste to-tre årene jobbet suksessivt med energiøkonomiserende tiltak for å begrense effekttopper i produksjonsdøgnet, forteller Utne som viser til at Mesterbakeren også har byttet til led-belysning med timere og sensorer.

– Vi gjør i tillegg noe bruk av gjenvinningsanlegg av overskuddsvarme fra produksjon som så kan brukes i andre deler av virksomheten, sier han.

– Økte energikostnader vil dels medføre svakere inntjening for virksomheten, men noe vil kunne hentes inn gjennom økte priser på våre produkter, sier Christian Utne.

Tiltak på flere fronter

Erlend Lindhé Kjelsen, daglig leder i Goman, velger å være litt tilbakeholden når vi spør om hvordan situasjonen påvirker deres bedrifter:

– Jeg velger å svare litt generelt. Det er usikkerhet og økende kostnader, både på strøm, gass, transport og råvarer nå. Vi tar del i et innkjøpssamarbeid med Coop på strøm og sikrer oss de beste betingelsene gjennom det, sier Kjelsen.

Har dere gjort noen tiltak for å redusere energibruken i Goman?

– Vi har tiltak på flere fronter som skal hjelpe oss å håndtere økte kostnader, uten at jeg ønsker å gå inn på detaljene her, men noen av disse tiltakene er rettet inn mot energiforbruk, svarer Erlend Lindhé Kjelsen.

Powered by Labrador CMS