Direktør i Baker- og konditorbransjens Landsforening (BKLF), Gunnar Bakke, er glad for at strømpakken inneholder direkte støtte som kan hjelpe mindre bakerier. Men han mener at ordningen er for begrenset til at den vil kunne få særlig betydning for større bedrifter.

– BKLF er glad for at NHO har fått gjennomslag for at det gis direktestøtte til bedriftene som en del av strømpakken. Dette kan være et lite bidrag som kan avhjelpe situasjonen med mangedoblede energikostnader for disse bedriftene. Dessverre er ordningen altfor begrenset til at den vil kunne få særlig betydning for mange større bedrifter, sier Bakke i en pressemelding fra BKLF.

Han viser til at bakerbransjen står overfor en usedvanlig krevende høst. Dette fordi de høye energikostnadene kommer på toppen av kostnadsøkninger på andre områder, og fordi prisene i dagligvarehandelen først skal reguleres fra 1. februar neste år.

– Øker konkurransevridningen

Bakke påpeker også at konkurransevridningen som allerede oppstår mellom de fem prissonene i Norge er svært krevende for mange bedrifter.

– Regjeringens forslag til ordning vil øke konkurransevridningen mellom små og større bedrifter. Regjeringen burde derfor ha gått videre med en ordning som også kunne ha avlastet disse bedriftene. Produksjon av bakervarer til det norske folk er en kritisk samfunnsfunksjon. Det er uheldig for både verdiskapning og arbeidsplasser, så vel som for stabiliteten i produksjonen, at myndighetene ikke prioriterer hensynet til dette produksjonsleddet i verdikjeden, uttaler han.

– På langt nær nok

Daglig leder i Din Baker, Georg Husebæk, er enig med Bakke i at strømpakken gir for lite hjelp.

– Litt hjelp er selvfølgelig bedre enn ingen hjelp, og det er veldig positivt at NHO har klart å få inn prinsippet om direktestøtte. Men 45 prosent i maksimal støtte er på langt nær nok. Det betyr at mange bedrifter vil fortsette å slite, sier han, og minner om at Din Baker ønsket seg en tilsvarende støtteordning for bedrifter som den for private husholdninger.

– Næringslivet trenger mer direktestøtte, og i tillegg må ordningen få tilbakevendende kraft, sier Husebæk.

Han understreker samtidig at en del detaljer i strømpakken fortsatt er uavklarte.

– Jeg venter blant annet på noen avklaringer rundt hvilke enøk-tiltak bedriftene må vise til og hvor mye de må investere i slike tiltak, for å få maksimal støtte.