Streiken ble avverget

100 prosent på helligdagene og en økning på 50 øre på fagbrevtillegget var det som skulle til.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er meget fornøyde med at vi oppnådde et helligdagstillegg på 100 prosent, samt at fagbrevtillegget går opp, sier Asle Tronstad.

I meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke, la mekler Mats Wilhelm Ruland frem et forslag som begge parter godtok. Dermed ble det ingen streik.

– Meklingen har ført frem til en fornuftig avtale, og vi er fornøyd med at det ikke blir streik, sier direktør for tariff og kompetanse i NHO mat og Drikke, Nikolai Astrup Westlie. Han var tilstede under meklingen i Grensen/Oslo.

For NHO Mat og Drikke har kravet fra NNN om en styrking av minstelønnsordningen i næringen det mest krevende i årets oppgjør.

– Økt importkonkurranse presser allerede konkurransekraften og lønnsomheten for små og mellomstore baker- og konditorbedrifter, og en styrket minstelønnsordning ville økt belastningen på disse bedriftene, sier Astrup Westlie.

Partene ble enige om å sette ned et utvalg som skal kartlegge måten minstelønnen beregnes på frem mot neste tariffoppgjør i 2018.

 

– Viktig avtale

NNN fikk gjennomslag for flere krav. Fagbrevtillegget øker med 0,50 kroner pr time, og tillegget for arbeid på bevegelige helligdager oppjusteres.

– Vi er meget fornøyde med at vi oppnådde et helligdagstillegg på 100 prosent, samt at fagbrevtillegget går opp, sier Asle Tronstad til Bakeri.net.

Han var en av ni representanter fra NNN og kan fortelle om en lang natt før avtalen var i boks fem timer på overtid.

Kravet fra NHO Mat og Drikke om en utvidelse av normalarbeidsdagen var et krevende tema under meklingen, og ble ikke godtatt fra NNN.  Forskuddtering av sykepenger var et tema man var enige om. Begge parter ønsker at saken skal tas opp lokalt for å unngå forskjellsbehandling.

 

Brødleveransene fortsetter for fullt

Det var i april NNN meddelte at de ville bryte forhandlingene med NHO Mat og drikke om forslag til revidert overenskomst for Baker- og konditorfagene i 2016-2018. To dagers samtaler om økonomi, arbeidstid og prinsipielle spørsmål hadde ikke ført til enighet.

Det ble varslet plassoppsigelse for 582 medlemmer i 16 bedrifter. Bakerbedriftene Mesterbakeren, Bakehuset (bildet) var blant de største bedriftene i det første streikeuttaket. Alle leverer bakervarer til norske dagligvarebutikker.

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS