Daglig leder i BKLF, Gunnar Bakke, stiller seg uforstående til Bakehusets begrunnelse for utmelding av bransjeforeningen.

– Alle aktiviteter BKLF har prioritert har vært forankret i Strategi- og handlingsplaner som landsmøte og styret i BKLF har vedtatt, der Adm. Direktør Øystein Halvorsen selv er styremedlem. BKLF er en medlemsorganisasjon, men jobber med tiltak som kommer hele bransjen til gode. Bedre fagutdanning, næringspolitikk og profilering av bransjen gjennom fagkonkurranser er eksempler på dette, sier Gunnar Bakke til Bakeri.net.

 

Betydelige midler er brukt

– BKLF alene har brukt over 3 millioner på Framsnakking av brød og til drift av Opplysningsvirksomhet for brød og korn AS bare i 2016, en kampanje NorgesGruppen/Bakehuset selv tok initiativ til. Styret i BKLF la ikke føringer for videreføring av prosjektet utover 2016 da ekstramidlene som ble bevilget var finansiert av BKLFs eget prosjektfond, sier Bakke.

– I tillegg har bransjeforeningen brukt betydelig med midler på konkurranser, landslaget profilering og omdømmebygging av faget og hele baker- og konditorbransjen. Til neste år budsjetteres 33 prosent av medlemsinntektene til opplysningskontoret og brødkampanjer.

 

Synd at Bakehuset melder seg ut

– Vi hadde gjerne sett at den totale kaken til fordeling var større, og da er det synd at Bakehuset AS melder seg ut av dette felleskapet. Det er åpenbart at de 150 medlemmene som står bak BKLF har bidratt til en satsing for hele felleskapet som langt flere aktører burde vært med å finansiere.

– Bakehuset sender derfor et negativt signal til gjenværende medlemmer ved å melde seg ut av bransjeforeningen, avslutter Bakke.