Transportbånd brød ved Goman Rognaldsen.
Transportbånd brød ved Goman Rognaldsen.
Transportbånd brød ved Goman Rognaldsen.
Transportbånd brød ved Goman Rognaldsen.
Transportbånd brød.
Transportbånd brød.
Spor gnagere.
Spor gnagere.
Spor gnagere.
Spor gnagere.
Del av transportbånd kjølekarusell.
Del av transportbånd kjølekarusell.
Fugleskitt i vinduskarm ved kjølekarusell.
Fugleskitt i vinduskarm ved kjølekarusell.
Gulv ved transportbånd.
Gulv ved transportbånd.

Stengt, åpnet og stengt igjen

Goman Rognaldsen er stengt på ubestemt tid etter graverende funn av Mattilsynet. Listen over alvorlige avvik er lang som et vondt år.

Publisert Sist oppdatert

Det hele startet med et uanmeldt besøk av Mattilsynet fredag 19. oktober. Det endte med at bakeriet ble stengt på dagen etter funn av graverende og alvorlige mangler i bedriften. Søndag 21. oktober kom de på en ny kontroll og ga bakeriet tillatelse til å starte opp igjen produksjonen etter at de vesentligste manglene knyttet til renhold var rettet.
Fra Mattilsynet heter det at det er svært sjelden de ser slike grove tilfeller som har blitt avdekket hos Goman Rognaldsen.

Stengte bakeriet selv

Selv om bakeriet fikk tillatelse til å starte opp igjen produksjonen, tok Coop selv affære. For da Coop mandag 22. oktober foretok sin egen inspeksjon av bakeriet, vedtok de selv å stenge og denne gangen på ubestemt tid. For Coop skal tilstanden i bakeriet ha kommet som et sjokk. Etter den knusende rapporten fra Mattilsynet ble bakerisjef Tom Larsen avsatt fra stillingen og er tilbake i produksjonen som baker. Thomas Larsen er nå fungerende bakerisjef.

Pålagt å endre planløsning

Mattilsynet har pålagt bakeriet å rette vesentlige mangler innen 1. november der bakeriet må sikre seg mot skadedyr. De må også få på plass en plan og rutiner for tilfredsstillende renhold. Men Mattilsynet krever også større tiltak. For innen 7. januar må bakeriet ha endret sin planløsning. Mattilsynet mener dagens planløsning er uhygienisk og gjør renholdet i bakeriet vanskelig. Bakeriet kan stå foran betydelige oppgraderinger før bakeriet for å imøtekomme Mattilsynets krav.

Dette fant Mattilsynet

Listen fra Mattilsynet etter tilsynet 19. oktober er lang som et vondt år:

– Det ble observert rotteskitt i bakerilokalene
– Det ble flere steder i bakeriet observert museskitt – Det ble det observert fugleskitt på kjølekarusellen for skåret brød og i område rundt. Det ble også observert fugleskitt direkte oppå transportbånd hvor uemballert brød som skal oppskjæres transporteres rundt for å kjøles ned. Det ble også observert fuglefjær og dun.
– Det ble observert store mengder av døde veps som lå rundt omkring i nærhet av kjølekarusell og emballasjelager, samt lager utenfor konditoriet.
– Virksomheten har et generelt flueproblem. Det ble observert fluer (fruktfluer m.m.) og møll i hele virksomheten.
– Det ble observert gliper i dør ut (døren er skadet). En rulleport er defekt og stod delvis åpen. Vi fikk opplyst at denne skal repareres.
– De siste rapportene fra skadedyrsfirma er fra februar 2018 og juli 2018. Det er påpekt de samme forholdene i rapporter helt tilbake til 14.August 2017, ved oppstart av avtale. Forholdene er ikke utbedret av virksomheten. Dette gjelder blant annet lysfeller uten strømtilkobling og utvendig sikring mot fugl og gnagere.
– Det er usikkert hvor i virksomheten avtalen med skadedyrfirma gjelder. Det kunne vises til et generelt pristilbud fra skadedyrfirma. Det kunne ikke vises til spesifiserte områder hvor skadedyrsavtalen gjelder.
– Vi observerte gjennomgående dårlig reinhold og orden i bakerilokalene.
– Transportbånd til brød som skal stekes er klaket til med deigrester.
– Brett til brød er synlig skitne. Det benyttes lufttrykk og børsting for å rense bakebrettene.
– Det er mye uvedkommende ting og utstyr som ikke er i bruk som lagres i «kriker og kroker» og oppe på utstyr/smårom.
– Det er svært skittent i «kriker og kroker», spesielt der det er vanskelig å komme til.
– Planløsningen i lokalene er mange steder utformet på en måte som hindrer tilkomst for renhold, spesielt mellom rom som fryserom, raskerom m.m. og veggen. Her var det synlig mye skitt og rusk, det ble funnet museskitt og uvedkommende ting.
– Det blir opplyst om at det er kun en person som arbeider som renholder i lokalene. Lokalene er store og det er høyt under taket flere steder.
– Generelt dårlig renhold i høyden. Det er blant annet fugleskitt og lignende smuss som synlig henger nedover vegger fra taket.
– Det er mye møll-spinn og store ansamling av fluer i områder med fukt. Det er synlig skitt/muggvekst i kjølevifter på kjølerom.
– Det er mye bakestøv i høyden på rør og lignende langs tak osv.
– Det er store mengder gammel skitt, rusk og matrester under hyller hvor eksponerte brødposer oppbevares.
– Det står en portdør inntil veggen ved lagerplass for brødposer. Da vi flytter på denne er det oppsamling av svært mye skitt, spindelvev, matrester og fuktighet bak denne. Dette gjelder for flere områder hvor utstyr som ikke benyttes er stilt inntil veggen.
– Renholdsplan som kan fremvises fremstår som generell, ikke spesifisert og flere områder inngår ikke i planen, f.eks. inngår ikke område av og rundt kjølekarusellen.
– Vindu ved kjølekarusell er tilgriset av mye fugleskitt, og det var fugleskitt på gulvet rundt og ved kjølekarusell.
– Fryserom i varemottak har et tykt lag med smuler på gulvet. Dette er ikke rengjort på lang tid. – Det er svært mye isdannelse på gulvet i fryserommet.
– Gang på baksiden av stekemaskin for brød er det svært mye skitt og møll-spinn. Det er mye fluer og det er ikke rengjort hverken selve maskinen eller områdene rundt på lang tid.
– Plastremser inn til fryserom er synlig tilsmusset/skitne. Her transporteres traller med eksponerte bakervarer ut og inn.
– Bakker som beskytter gulvet fra bein på hylle er svært skitne.
– Gulvet i fryserommet til konditoriet var synlig skittent.
– Det ble observert at dere bruker trepaller under utstyr i produksjonen. Under pakkelinje for brød var det synlig mye skitt og rusk under trepallen. Også i ren sone i kjølerommet til konditoriet ble det benyttet trepaller til fløtetank og til lagring av råvarer.
– Gulv og trapper var flere steder synlig skitne.
– Papirsekker med mel ble flere steder oppbevart direkte på gulvet.
– Sesamfrø som er et allergen, ble oppbevart utildekket i hyllereol sammen med andre råvarer.
– Håndvask i produksjonsområdet er dekket til med blå plastpose fordi det er mye smuler/støver i området. Håndvasken er da utilgjengelig, og den var synlig skitten under plastposen. Det var også tomt for flytende såpe i holderen. Håndvasken er plassert i det en kommer ned i lokalet fra personalrommene oppe. Nærmeste håndvask er et stykke unna – inne i pakkeavdeling for skolebrød eller ved stekelinjen i bakeriet.
– Det er benyttet en trepalle for å støtte opp en pakkemaskin for brød. Under denne pallen er det svært mye smuler og skitt som har samlet seg.

 

Etter Mattilsynets tilsyn to dager etter, ble listen noe kortere.

 

Powered by Labrador CMS