Et annet spisested tar trolig over når Must Bakeri flytter ut av lokalet sitt i kjøpesenteret Amfi i mars. Det skriver iFinnmark.

Stig Must er daglig leder og eneste baker i Must Bakeri AS i Kirkenes, som han eier med kona Gry Heidi Must. Han har drevet bakeriet med utsalg i kjøpesenteret siden 2015. Men når leiekontrakten går ut i mars, kommer han ikke til å fornye den, forteller Must til iFinnmark.

Årsaken er at han må på sykehus og få gjennomført et lite inngrep i nakken, som vil kreve at han er sykemeldt i minst én måned. Da han ikke har noen til å vikariere for seg, blir det derfor pause på ubestemt tid. Bakeriet vil bli stengt, men Must har ennå ikke avgjort om han skal legge ned firmaet også.