Sten Hauge (født 1961) døde 14. september, kun 55 år gammel. Han har arbeidet i familiebakeriet siden tidlig 1980 tallet. Under sin fars hånd har han blitt opplært og fikk fagbrev som baker,

Hauge startet karrieren som baker og arbeidet seg stadig oppover til mer ansvar. Til slutt overtok/kjøpte han bakeriet i lag med sin bror Olav i 2006. Han har hele tiden lagt både sjel og vilje i arbeidet, også etter at han for fem år siden segnet om på jobb en morgen. Han fikk da påvist nervesykdommen HNPP, en nervesykdom som medførte at han måtte redusere litt i arbeidsmengden.

Men det var ikke dette som medførte at han døde. Han fikk hjerteinfarkt, ett stort og ureparerbart. Han døde på operasjonsbordet i Stavanger som følge av komplikasjoner. Vi lyser fred over Sten sitt minne og vil for alltid ha han med oss i våre hjerter .

Bror og medeier,
Olav Hauge