Fra venstre Statsforvalter Knut Storberget, leder av Forsvarskommisjonen, Trond Fidje, styreleder i Norges Møllene, Harald Sunde, leder av Totalberedskapskommisjonen, Gisle Unum, leder av råvareforsyning Fiskå Mølle AS, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, Karen Huffmann, Country Managing Director Lantmännen Cerealia AS Norge , landbruks- og matminister Geir Pollestad og Trude Ulven, administrerende direktør Strand Unikorn AS. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Staten signerte avtaler med fire kornaktører

Staten har i dag inngått avtale med fire aktører i kornbransjen som skal bidra til å bygge opp nasjonalt beredskapslager for matkorn. Beredskapslager er viktig for norsk matsikkerhet i en eventuell krisesituasjon, og innen 2029 er planen at beredskapslageret skal tilsvare tre måneders forbruk av mathvete.

Fra venstre Statsforvalter Knut Storberget, leder av Forsvarskommisjonen, Trond Fidje, styreleder i Norges Møllene, Harald Sunde, leder av Totalberedskapskommisjonen, Gisle Unum, leder av råvareforsyning Fiskå Mølle AS, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, Karen Huffmann, Country Managing Director Lantmännen Cerealia AS Norge , landbruks- og matminister Geir Pollestad og Trude Ulven, administrerende direktør Strand Unikorn AS. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Dette er en milepæl i beredskapsarbeidet når vi nå signerer kontrakter med aktørene som skal starte opp arbeidet. Nå blir beredskapslager for matkorn en realitet, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Ordningen er utformet slik at staten skal eie kornet, mens det er de kommersielle aktørene i kornbransjen som skal lagre og ta vare på kornet. De fire aktørene som har fått kontrakt på å lagre korn med oppstart i 2024 og 2025 er Norgesmøllene AS, Fiskå Mølle AS, Strand Unikorn AS og Lantmännen Cerealia AS. Totalt volum er 30 000 tonn.

– Dette handler om å være forberedt på det utenkelige, og det skal være en ekstra sikkerhet å ha dersom det skulle oppstå store forstyrrelser i de internasjonale handelssystemene eller svikt i den nasjonale produksjonen. Dette er en viktig del av regjeringens arbeid med å styrke den nasjonale beredskapen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

For å gi forutsigbarhet både for staten og aktørene som skal stå for lagringen er kontraktene på 25 år. Til høsten skal det lyses ut nye kontrakter med oppstart 2026, 2027, 2028 og 2029. Lagrene skal bygges opp med 15 000 tonn i året opp til 82 500 tonn.

Kontrakter og aktører

Kornet skal lagres rundt om i landet der eksisterende anleggsstruktur er. Aktørene står fritt til å investere i nye anlegg og bestemmer selv hvor de vil lagre beredskapskornet, men de må stille kornet til disposisjon for staten ved behov. 

Aktørene forplikter seg til å levere tilbake samme mengde korn som staten har kjøpt. Beredskapskornet vil inngå i driftsoperatørens øvrige beholdning og forvaltes og rulleres slik at beredskapskornet til enhver tid holder tilstrekkelig kvalitet. Kornet skal holde jordbruksavtalens minimumskvalitet til matkorn og ikke være eldre enn fire år.

I revidert statsbudsjett har Stortinget samtykket i en bestillingsfullmakt til å forplikte staten for fremtidige budsjettår med en samlet ramme for gamle og nye forpliktelser på inntil 1 mrd. kroner. Aktørene har konkurrert på pris.

Aktørene som i dag har signert avtale er:

Oppstart 2024 Oppstart 2025
Norgesmøllene AS6 000 tonn3 000 tonn
Fiskå Mølle AS6 000 tonn9 000 tonn
Strand Unikorn AS3 000 tonn
Lantmännen Cerealia AS3 000 tonn

 

Powered by Labrador CMS