Sirdalsmat er et SA bestående av flere lokale matprodusenter som produserer ulike typer kjøtt, poteter, bær, iskrem av ku-melk, og produsenter som bruker Sirdalsproduserte egg og andre friske råvarer i sin egen produksjon – som Tonstad Bakeri gjør. Bakeri.net får tak i Dagny Irene Tonstad Torsteinbø i bakeriet, og hun forklarer rundt konseptet av Sirdalsmat.

– Vi ønsker at lokalsamfunnet vårt skal være bakgrunn for et godt og kvalitativt varemerke – derfor navnet Sirdalsmat, maten blir produsert i og rundt Sirdal.
– Vi prøver for eksempel å bruke hverandre hvis vi skal levere noe til en kunde, og vi anbefaler hverandre til blant annet hoteller som er på jakt etter varer. På sommeren så prøver vi å bruke mest mulig bær fra den lokale bærprodusenten i kakene våre, og når kakene er merket med «laga med Sirdalsbær», da står de ikke lenge i disken, understreker Dagny Irene.

Viktig med lokale variasjoner

Dagny Irene forteller at bakeriet ville være med i Sirdalsmat fordi de selv i stor grad bruker lokale, gamle oppskrifter og ønsker å fremme dette. I tillegg er Tonstad bakeri en bedrift med mange års erfaring, og ser nytten i å dele sin kunnskap og være med å løfte andre lokale produsenter.
– I tillegg kunne vi tilføre enkelte produkt til sortimentet som gjorde Sirdalsmat mer variert. Det er i hovedsak flest som produserer kjøttprodukter nå, men mangfold skaper større bredde på markedet, sier hun.

Tonstad Bakeri er med i styret i Sirdalsmat, og er selv veldig engasjerte i at små bedrifter og lokale matprodusenter skal klare å nå ut til folk med det som produseres.
– Framover så ønsker vi å trygge arbeidsplassene, både våre og de andre sine. Vi ønsker å selge for å ha noe å leve av. I tillegg så syns vi at det er viktig å få fram lokale variasjoner, dette gjelder like mye innenfor tradisjoner for baking som foredling av kjøtt, sier Dagny Irene.

Hvordan har tilbakemeldingene vært?
– Tilbakemeldingene er foreløpig helt enorm! For alle produsentene så merker en at en nesten ikke klarer å produsere nok. Kjøttprodusentene klarer ikke å produsere nok foreløpig, og merker at markedsføringen har gjort etterspørselen mye større enn de hadde forventa, forteller Dagny Irene begeistret.

Merkevarebygging

Selv satser bakeriet mest på kavring og småkaker i denne sammenhengen, og i høst-, vinter- og påskeferien klarer heller ikke Tonstad Bakeri å dekke etterspørselen.

Dagny Irene anbefaler absolutt andre småprodusenter og småbakerier rundt om i landet til også å engasjere seg i et sånt arbeid, og mener at her er det mye å hente.
– Det kan skape vekst og mer «stas» rundt de produktene som blir lagd. Spesielt viktig syns vi da at man velger seg ut noen produkter som er typiske for sitt område, typisk for sitt bakeri. Kanskje er det en gammel oppskrift som kommer i fra sitt område – dette er viktig for merkevarebygging, sier hun, og understreker at et samarbeid er i tillegg med på å gjøre hverandre gode. Sirdalsmat er selv inspirert av Rørosmat, som har lang erfaring på området.

Hun er klar på at det er viktig å gjøre seg litt særegen i dagens bakeri-marked – ikke være som alle andre, men finne det en selv er best på og satse på det.
– Det de gjør på Røros er absolutt noe en bør prøve å få til andre steder. Bakertradisjonen har lange tradisjoner i Norge, og dette må vi utnytte og spille på, avslutter Dagny Irene Tonstad Torsteinbø.