Målet er å bruke forskningen og utviklingen til å øke bruken av norsk korn og proteinvekster i mat.

– Partnerskapets visjon er å øke andelen norsk korn i matproduksjon fra dagens cirka 50 prosent opp til 90 prosent i 2030. Det er ambisiøst, men vi har tro på at det skal være mulig, sier Egil Olsvik, styreleder for partnerskapet.

– Med denne visjonen setter vi også en god bærekraftstrategi: Mer norske råvarer, et styrket biologisk mangfold og sikring av bærekraft i hele verdikjeden, sier Egil Olsvik

Partnerskap

Nå lanseres «Partnerskap for matkorn og planteproteiner». Torsdag 26. august møtes representantene til det første fysiske møtet ved NMBU på Ås.

Det forpliktende samarbeidet favner kjente mataktører som blant andre Felleskjøpet Agri, Rema 1000, Coop, NorgesGruppen, Orkla, Läntmannen, Norgesmøllene. Også de fire store forskningsinstitusjonene NMBU, Nofima, Nibio og Graminor deltar sammen med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag,  Baker og konditorbransjens Landsforening og NHO-systemet i partnerskapet.

Styringsgruppa ledes av Egil Olsvik, som også er styreleder ved fakultetet BIOVIT, NMBU og tidligere konserndirektør i Nortura.

– Gjennom et så bredt partnerskap ligger det enorme muligheter for å styrke samspillet, innsatsen og kompetansen i hele verdikjeden for å øke produksjonen og forbruket av norsk matkorn og planteprotein, sier Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri.

Sentrale satsingsområder

I dag foregår norsk kornproduksjon i flere regioner, men hovedtyngden ligger på Østlandet, som står for om lag 80 % av volumet som produseres. Det er først og fremst mathvete som benyttes til matkorn.

Partnerskapet mener det er grunnlag for å øke produksjonen og forbruket av norsk matkorn og har allerede identifisert noen sentrale satsingsområder:

  • Øke norskandelen i matmel til 90%
  • Norsk havre i norske gryn
  • Ta havredrikken hjem
  • Gjøre tacolefsa norsk

BKLF er partner i satsingen

– Norske forbrukere ønsker norske råvarer på kjente og nye produkter. Økt bruk av norske kornråvarer er en del av vår strategi for bærekraft og konkurransekraft, sier direktør Gunnar Bakke

For BKLF sin del er det svært viktig at kunnskap og kompetanse til bruken av norsk matkorn med varierende proteinkvalitet kan styrkes slik at fagarbeiderne i bakeriene blir gjort i stand til å bruke mer av det norske melet sier Bakke.