Südback er en av de viktigste trendmessene i Tyskland hvor baker og konditorer finner inspirasjon. Messen går av stabelen i dagene 23-26. september og har blitt en hub for utveksling av ideer, meninger og informasjon. Samt for å presentere trender, utvikling og teknisk innovasjon.

Fokus på teknologi

Baker- og konditorers forum, og Südback Trend Awards, er populære innslag på messen. Selv mener Südback at den høye kvaliteten på forumpresentasjoner og bakedemonstrasjoner, er magnetene som trekker det store publikum. Det vises frem innovativ produktutvikling i forbindelse med Trend Awards, med fokus på teknologi, design og konsept.

For mer informasjon, se her!