Kornkonferansen har som mål å spre informasjon om politiske og markedsmessige forhold i forbindelse med korn, kraftfôr, matmel og bakevarer. Årets ordstyrere er Sigrid Hjørnegård og Anne J. Skuterud.

Konferansen går av stabelen på Oslo Kongressenter i Youngs gate 11 i Oslo og har et rikholdig program som belyser fremtidsperspektiver for næringen, matkorn og fôrkorn. Amund Skrutvold, produktutviklingssjef, Bakehuset, er en av foredragsholdere denne dagen. Skrutvold skal snakke om en bakers ønsker til norsk kornproduksjon.

Fristen for påmelding er utløpt, men det er fortsatt mulig å melde seg på. Konferansen blir også streamet.

 

 

Program for dagen:

Tid TEMA/foredragsholder
09:15-09:25 Velkommen Ordstyrer
09:25-09.45 Politiske mål for norsk kornproduksjon

 

Sandra Borch, Landbr. og matminister
09.45 – 10.05 Norsk kornproduksjon mot 2030 Bjørn Gimming, leder, Bondelaget
10.05-10.20 Oppsummerende samtale – hvor skal vi og hvordan kommer vi dit? Sandra Borch, Landbr. og matminister

Anne J. Skuterud, styreleder FKA

Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag

10.20-10.40 Pause
  Matkorn
10.40-10.50 Hovedfunn i rapport fra Matkornpartner-skapet «Markedet for norsk matkorn» Amund Dønnum, Matkornpartnerskapet
10.50- 11.05 Norsk matkorn kan gi et godt norsk matmel! Anne Kjersti Uhlen, professor, NMBU
11.05-11.20 Kornforedlingens bidrag til sikker matforsyning, bærekraft og klima Kristin Børresen, adm. direktør, Graminor
11.20-11.30 Norsk matkorn og norske brød – forbrukerholdninger og trender Håvard Ose, Head of Analytics & Insights i Mediacom
11.30-12.15  Lunsj
  Fôrkorn
12.15-12.25 Introduksjon til ny økt Ordstyrer
12.25-12.40 Felleskjøpets nye strategi – økt verdiskaping på norsk korn Svenn Ivar Fure, konsernsjef, FKA
12.40-12.55 Høye ambisjoner for norskandel i fôr

 

Geir Langseth, direktør kraftfôr, FKA
12.55-

13.10

Konkurranseforholdet mellom bygg og vårhvete Einar Strand, NLR & NIBIO

 

13.10-13.25 Økt proteininnhold i bygg – et mer bærekraftig norsk landbruk (fra forskningsprosjektet ProteinBAR) Morten Lillemo, professor, NMBU
13.25-13.45 Pause
  Forventinger til norsk kornproduksjon: Mat, fôr og bærekraft
13.45-14.00 Produktmuligheter og råvareønsker – hvordan skal norsk kornproduksjon være relevant Roar Bjørkeli, Innkjøpssjef, Norgesmøllene
14.00-14.15 Norske brød og bakeverk – en bakers ønsker til norsk kornproduksjon Amund Skrutvold, Produktutviklingssjef, Bakehuset
14.15- 14.30 Bærekraft, lønnsomhet og avling – muligheter sett fra traktorsetet Ole Kristian Bergerud, bonde og leder i Østfold Bondelag.
14.30-14.45 Hvordan kan norsk kornproduksjon spille markedsaktørene gode fremover? Erik Brodshaug, TINE rådgivning
14.45-15.05 Oppsummerende refleksjon – Er det sammenheng mellom mål, strategier og forventinger Arne Elias Østerås, bonde og styremedlem FKA

Anders Klaseie, bonde og leder i kornutvalget i Norges Bondelag

15.05-15.15 Vel hjem Ordstyrer