Viktigheten av et smil, nikk og hei kan ikke overvurderes.

Smil til verden…

Vi mennesker er sosiale dyr, og vi har behov for å bli sett. Dette gjelder i alle sammenhenger, ikke minst også når vi er kunder. Alle som jobber i, og med, butikk vet at det å smile til og se kunden er viktig og riktig.

Publisert

Lag konkurranser og tell hvor ofte du smiler og sier hei.

Når jeg holder kurs for ansatte og ledere i bakeributikker spør jeg alltid om de smiler, nikker og sier hei til kunden. Alle svarer at ja, det gjør vi alltid. Jeg har vært ukjent kunde i mer enn hundre butikker de siste årene, og min opplevelse er dessverre at i mer enn halvparten av tilfellene får jeg verken smil, nikk eller hei fra en ansatt. Jeg blir ikke sett, jeg blir ikke ønsket velkommen, jeg blir ignorert!

Nøkkelen til å lykkes som selger er på mange måter særdeles banal og opplagt, likevel unnlater vi å bruke det aller viktigste verktøyet, et verktøy som er helt gratis, hvorfor?

Din Baker-Tronds salgsskole på Bakeri.net

Mange av detaljene og virkemidlene innenfor salg er banale og opplagte, det er ting som vi ser på som en selvfølge. Andre detaljer er mange ikke bevisste på hvor mye de betyr. Alle detaljer i butikken er med å påvirke, negativt eller positivt. Å jobbe aktivt og systematisk med å skape en mer selgende butikk, handler om å unngå negativ påvirkning og optimalisere den positive påvirkningen.

I denne artikkelserien skal vi se på noen av de detaljene som er med å avgjøre om din butikk går i pluss eller minus.

Viktigheten av et smil, nikk og hei kan ikke overvurderes. Et ekte smil binder folk sammen, skaper trygghet og tillit, tillit til at du vil mitt beste. Mitt viktigste budskap når jeg holder salgskurs, er at måten du sier en ting på betyr mye mer enn det du faktisk sier. Har du skapt tillit gjennom et ekte smil og et hei, og vist kunden at du bryr deg, kan du slippe unna med hva som helst.

Også de aller enkleste og mest opplagte ting må jobbes med for at vi skal klare å gjennomføre dem alltid, og mot hver eneste kunde. At alle kunder skal få et smil og et hei er en selvfølge, men likevel svikter vi gang etter gang. Som med alt annet, må de ansatte bli minnet på hvor viktig dette er, de må bli oppmuntret, og de må få tilbakemeldinger.

Tronds tips

  • Minn hverandre på hvor viktig det er å smile
  • Ros hverandre
  • Lag konkurranser og tell hvor ofte du smiler og sier hei
  • Gå foran som et godt eksempel
  • Sørg for at alle skjønner hvor viktig et smil, nikk og hei er
  • Ikke ta det som en selvfølge at dine ansatte alltid smiler til kunden
Powered by Labrador CMS