Oppgitt hjemmebakerigründer

Jonny Ånonli ønsket å kjøpe lokaler av Snåsa kommune til hjemmebakeriet sitt i en nedlagt skole, men fikk nei.

Publisert Sist oppdatert

Ånonli overtok Hyllan Hjemmebakeri i Snåsa 1.1.2016.  Bakeriet har vært i drift i 23 år og hadde behov for å utvide lokalene sine.

Gründeren ønsket å kjøpe en fløy av den nedlagte Breide skole, en skole som har stått tom i fire år, men kommunen ønsker ikke å selge. De fikk tilbud om en leietid på maks ti år med mulighet på opsjon men ingen lovnader om å kjøpe.

– Vi hadde måttet investere mellom 500 000–800 000 kroner. Med en leietid på maks ti år har vi ingen garanti for investeringen, så vi risikerte at alt var bortkastet, sier Ånonli, som er kritisk til kommunens behandling.

 

Søknaden ble unndratt offentligheten

Brevet med søknaden Jonny Ånonli sendte Snåsa Kommune ble unntatt offentlighet av administrasjonen. Dette gjorde at søknaden om kjøp ikke ble sett av politikerne i kommunen.

Dette reagerer Ånonli på.

– Vi har ikke bedt om at dette skulle unntas offentligheten. Det hadde bare vært bra om saken ble behandlet i kommunestyret, og ikke bare bestemt av administrasjonen, sier Ånonli.

Skolen har stått tom i fire år og koster Snåsa kommune om lag 400 000 kroner i året i vedlikehold.

– Dette er jo skattebetalernes penger og jeg synes det er merkelig at man ikke heller ønsker å bidra til næringsutvikling og skape mer skattepenger, sier Ånonli.

 

Nytt bygg

Ånonli kunne ikke vente og ønsket ikke å være med på kommunens forslag om ti års leieavtale. Nå har han fått kjøpt et annet bygg som er under ombygging i disse dager. De håper å kunne flytte inn i nye produksjonslokaler 1. mai.

– Jeg har kjøpt et annet bygg, så nå øker vi fra 20 kvm til om lag 80 kvm. Vi tror fremtiden blir bra, og markedet skriker etter lokalproduserte håndverksprodukter, akkurat slike som vi produserer, så dette blir helt supert sier Ånonli.

Har dere blitt motarbeidet av kommunen?

– Nei, ikke motarbeidet, men tilbudet var ikke godt nok til å være med på for vår del. Vi ønsket jo å kjøpe en del av denne skolen, men det ønsket ikke administrasjonen i kommunen. Jeg synes en slik holdning begrenser næringsutviklingen i kommunen. Dette er et bygg som kan brukes til næring, og nå må det isteden stå tomt og koste skattebetalerne penger, sier Ånonli.

 

For kort tid

Administrasjonen i Snåsa kommune sier til lokalavisa Snåsningen at de forsøkte å møte bedriften på best mulig måte.

–  Hyllan hjemmebakeri ga inntrykk av å være i tidsnød, vi hadde ikke sjanse til å ordne et salg på så kort tid. Derfor tilbød vi dem en langsiktig leieavtale, sier rådmann Truls Eggen til lokalavisa.

Han forteller avisa at han orienterte politikerne i formannskapet før jul om henvendelse fra Hyllan hjemmebakeri.

–  Det er få dokumenter som blir unntatt offentlighet i kommunen. I de få tilfellene der det blir gjort er det resultat av en konkret vurdering av innholdet. For eksempel bedriftsinterne forhold. Dette blir gjort ut fra skjønn. Avsender eier selv informasjonen og kan selv gå ut med alt de ønsker av informasjon, men det kan ikke kommunen. Dette kunne vært greit å få avklart hvis man hadde spurt om det i oktober. Det er slettes ikke noe ønske fra kommunen å holde skjult at vi etter beste evne prøver å backe opp lokalt næringsliv, tvert imot, sier Truls Eggen til Snåsningen.

Powered by Labrador CMS