Ønsker mer protein i kornet

For å kunne bruke mere norsk korn i matmelet, har matkornmøllene en oppfordring til de norske bøndene.

Publisert Sist oppdatert

Nationen skriver at Lantmännen Cerealia, som er en av de største aktørene på matmel, uttrykker at bak skjerpingen av proteinkravet ligger det et ønske om å kunne bruke mere norsk korn i melet.
– For å kunne bruke mest mulig norsk korn i melet, ønsker vi et høyest mulig proteininnhold i kornet. Dersom det er lite protein i kornet så må vi bruke mer importert korn, sier fagsjef Augon Hellkås i Lantmännen Cerealia.
– Det er et innspill til bøndene for å prøve å øke proteininnholdet. Bakeriene vil ha mel med rundt 13 prosent protein. For å få til det bør kornet ha et proteininnhold på nær 14 prosent i snitt. Dersom mye av det norske kornet har end mot 10 prosent protein, så må vi blande inn mer importert, sier Hellkås til Nationen.

Også et miljøaspekt

– Det er et dilemma mellom å produsere det markedet spør etter opp i mot hva som er mulig å innfri for bøndene. Vi må få til bedre dialog i bransjen hvorfor nivået er satt der det er. Om flere legger om til å dyrke fôrkorn er det et gedigent nederlag, sier Hans Edvard Torp, leder for Bondelaget, og legger også til at det går et skjæringspunkt på miljøsiden i forhold til hvor mye en skal gjødsle – som påvirker proteininnholdet.

Powered by Labrador CMS