Frykter for mølledrift i Moss

Boligbygging og planer om en ny veibru tett på Lantmännen Cerealias mølle i Moss, kan skape trøbbel for driften fremover, frykter eierne.

Publisert Sist oppdatert

Mølla i Moss har, via advokatfirmaet Haavind, sendt et brev til kommunen der de uttrykker sin skepsis til utvidelse av felt for privatboliger i nærheten av mølla, samt at de mener kommunen må revurdere sine planer om en ny bru over Mosseelva, samt ny gang- og sykkelvei langs jernbanelinjen som ligger i umiddelbar nærhet av mølla, skriver Moss Avis

Frykter naboklager

Advokat Terese Negaard Sørli skriver i brevet at man frykter eventuelle konflikter med naboer hvis boligfeltet på Verket utvides. Mølla driftes 24 timer i døgnet og med maskiner og transportbånd natt og dag, er det naturlig at det blir en del støy fra bedriften.

Så skal det bygges mer og nærmere mølla, må beboere være klar over virksomheten og muligheter for lyd, skriver advokaten.

Det uttrykkes også misnøye med planen om bru over elva, da dette vil by på trafikale problemer og vanskeliggjøre driften. Det jobber ca. femti ansatte ved mølla i Moss.

 

 

 

Powered by Labrador CMS