Coop stiller seg bak «Søndagsplakaten»

Virke og Handel og Kontor har foreslått en tydelig presisering av lovverket rundt søndagsåpent for dagligvarebransjen gjennom «Søndagsplakaten».

Publisert Sist oppdatert

Coop er opptatt av å følge lover og regler og har vært svært bekymret for den seneste utviklingen innen søndagsåpent. Coop er derfor svært positive til initiativet.

– Loven som omhandler søndagsåpent er etter Coops syn veldig klar og tydelig. En av aktørene bryter derfor etter vårt syn loven helt bevisst for å provosere frem en lovendring, og samtidig kostnadsfritt ta omsetning fra lovlydige konkurrenter. Coop er derfor svært positive til initiativet fra Handel og Kontor og Virke som vil bidra til en tydelig presisering av hvordan søndagsåpent skal praktiseres, sier konsernsjef Geir Inge Stokke (bildet) i Coop Norge konsern.

Coop

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag ca. 1.250 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Coop Obs!, Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked, og Matkroken. I tillegg driver Coop 120 byggevarehus i kjedene Coop Obs! Bygg, Coop Extra Bygg og Coop Byggmix. Coop har også flere faghandelsprofiler i ulike bransjer, for eksempel elektro. Coop eies av kundene gjennom deres medlemskap i deres lokale samvirkelag. Coop har i dag 1,4 millioner medlemmer/medeiere. Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge som administrerer og drifter alle fellesoppgaver for lagene.

«Søndagsplakaten», som er en presisering av det allerede eksisterende lovverket, er allerede sendt ut til alle Coops butikker. Coop forventer at eventuelle lovbrudd i fremtiden slås hardt ned på av myndighetene slik at bransjen fremover får drive under like konkurransevilkår.

– Vi håper og tror at hele dagligvarebransjen slutter seg til «Søndagsplakaten» og at ingen bevisst bryter lovverket i fremtiden. Det er viktig for både Coop og bransjens totale omdømme at alle opptrer lovlydig, sier konsernsjef i Coop Norge konsern Geir Inge Stokke.

Powered by Labrador CMS