Bedre økonomi med vekstskifte

For å optimalisere kvaliteten, avling og økonomi, bør mer av det norske kornet dyrkes i vekstskifte med andre arter.

Publisert Sist oppdatert

«Proteinvekster for bedre vekstskifte», var ett av temaene under konferansen «Korn 2018» som ble arrangert i begynnelsen av februar.

Unni Abrahamsen, forsker i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) presenterte resultater fra forsøk med nye sorter og dyrkingsteknikk. Vekstskifte er å rotere mellom ulike plantearter for å unngå ensidig korndyrking, på samme åker over lang tid.

– Sjøl om det har skjedd mye, er effekten av vekstskifte fortsatt undervurdert hos mange. For bruken varierer sterkt, både mellom fylker og størrelse på bruk, sier Abrahamsen i en artikkel på Nibio.no.

Oljevekster gir merverdi

– Forsøkene viser at både oljevekster og åkerbønne har gitt en betydelig merverdi som forgrøde til hvete. Samtidig er verdien av erter og havre mer usikker. Men oljevekster og åkerbønne har gitt en merverdi på 200 – 300 kroner per dekar. Det skyldes både større avling og bedre kvalitet. Verdien av sjukdomssanering ble ikke målt i dette prosjektet, men tidligere forsøk har vist at erter og havre har en betydelig verdi som forgrøde knytta til sjukdomssanering, sier forsker Unni Abrahamsen i NIBIO.

Powered by Labrador CMS