Med prosjektet har Meny mål om å redusere sitt brødsvinn med 30 prosent i første omgang og med et mål om 50% reduksjon på sikt.

– Å få ned matsvinnet er viktig for oss. Det handler om klima, etikk, økonomi og ressursbruk. En million brød spart betyr 600 tonn redusert CO2-utslipp. Det betyr også at betydelig mengder matkorn, brukt til å produsere brød, ikke ender som grisefôr, sier Mari Kristine Kasbo, kategoriansvarlig bakeri i Meny.

Slik skal de redusere svinnet

I løpet våren tar de bruk et automatisk stekeverktøy i alle Meny-butikkerne. Teknologien er utviklet i Norge og er basert på avanserte algoritmer. Historisk salg og salg i samtid gir grunnlag for dynamiske stekeplaner, som hjelper butikkene med å steke opp riktig mengde brød gjennom åpningstiden. Det betyr riktigere utvalg og ferskere brød i hele åpningstiden, og færre overflødige brød ved stenging.

– Til nå har vi basert stekingen av brød på historiske data, erfaringer, magefølelse med det resultat at vi ofte har hatt alt for mye brød igjen ved stenging. Nå skal vi tilpasse stekingen gjennom dagen basert på teknologi og faktisk kjøp. Vi skal ha et stort utvalg av ferske brød, men samtidig må vi tørre å gi kundene noe færre valg mot stenging, sier Kasbo som legger til at Meny som del av sin nye løsning skal ha større fokus på bestselgere, tilby halvstekte brød som kan stekes hjemme og involvere kundene via ærlig forbrukerkommunikasjon.

Kategoriansvarlig bakeri i Meny, Mari Kasbo (fra venstre), klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn og prosjektleder Simon Fossum i Link Retail.

Kategoriansvarlig bakeri i Meny, Mari Kasbo (fra venstre), klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn og prosjektleder Simon Fossum i Link Retail.

Rotevatn sier det er viktig å få eksempler

Menys brødsvinnprosjekt
  • Meny-butikkene har i snitt 50 ulike brødsorter.
  • Meny skal redusere brødsvinnet med 30%, tilsvarende en million brød pr år. På sikt er målet en reduksjon opp mot 50%. En million brød spart, betyr 600 tonn redusert CO2-utslipp.
  • Et automatisk norskutviklet stekeverktøy, basert på avanserte algoritmer i samtid, skal i kombinasjon med endring i utvalg, varetrykk og ærlig forbrukerkommunikasjon.
  • Stekeverktøyet innebærer flere steke-runder gjennom dagen, presist tilpasset etter hva kundene kjøper. I dag er prognosene basert på historiske data og magefølelse, og da beregnes ofte for mye.
  • Mer presise bestillinger på industribakt og bruk av halvstekt på kveld, er også en del av prosjektet.
  • I tillegg til å ha færre brød ved stengetid, innebærer omleggingen at kundene får enda ferskere brød gjennom dagen. Brød stekes gjennom hele dagen med mulighet for å justere for optimalt varetrykk.
  • 75% mener at det ikke er viktig med stort utvalg av brød i butikken nær stengetid, tatt høyde for matsvinn, mens 5% sier at stort utvalg er svært viktig uansett, viser MENY-undersøkelse.
  • I Meny sendes overskudd av industribakt brød i retur til grisefôr, mens butikkstekt selges dagen etter til halv pris som «Gårsdagens Brød» eller legges i Too Good Too Go-posene.
  • Meny skal redusere sitt matsvinn med 50 prosent innen 2025 mot 2015.

Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn var tilsted på en liten lanseringsmarkering utenfor Meny Ringnes Park onsdag formiddag. Han syntes det er viktig å synliggjøre eksempler og grep på kutt i matsvinn.
– Menys brødsvinnprosjekt er et veldig kult prosjekt. Det viser at en gjennom å tenke litt nytt og bruke ny teknologi kan gjøre store klimabesparelser og viktige miljøtiltak. Det å kutte matsvinnet med en million brød er veldig mye, og det betyr at vi tar bedre vare på miljøet og at vi slutter å sløse med maten – og det bør vi alle være for, sa han.

Teknologien, som nå får sin verdenslansering, er utviklet av norske Link Retail, med økonomisk støtte fra Innovasjon Norge. Link Retail jobber med butikkjeder i hele Europa.

– Dette er en innovasjon flere kommer til å ville kopiere. Vi har alt fått henvendelser fra andre i Europa. Bruk av teknologi og big data i måten å tenke utvalg, varetrykk og matsvinn på, er helt nytt i europeisk sammenheng, sier Simon Fossum, prosjektleder i Link Retail.

Taktskifte mot riktigere varetrykk

I Norge er matsvinnet på minst 417 000 tonn pr år, tilsvarende 78 kilo per innbygger. Det representerer et CO2-utslipp på 1,26 millioner tonn.

– Vi er en brødnasjon, derfor er prosjektet til Meny så viktig. Ferske bakervarer er blant varegruppene med høyest matsvinn i hele verdikjeden, også i butikk. Vi har lenge tatt til orde for at butikk må tørre å ta grep for å endre normen om bugnende utvalg så lenge kunden er på lag. Våre undersøkelser viser at forbrukerne ønsker å bidra til mer bærekraftige løsninger og at tiden nå er moden for å justere varetrykket. Derfor er vi glade for at Meny tar et steg i den retningen og står for et taktskifte, sier Anne Marie Schrøder i Matvett. Hun understreker at forbrukerne også er opptatt av matsvinn.

80 prosent mener at det er greit å redusere brødutvalget mot slutten av åpningstiden dersom det fører til at mindre brød blir til grisefôr eller blir kastet, ifølge en fersk Matvett-undersøkelse.