Sven Kåre Anfinset i Ustekveikja leverer elektrisk strøm til svært mange bakere i Norge. Bakeri.net har bedt Anfinset om å ta en tit i «krystallkulen» for å si oss hva strømprisene vil bli fremover.

Et øyeblikksbilde

– Det nærmeste det går an å komme et svar er hva markedet tror prisene vil bli. De sier prisene per kilowattime i Sør-Norge vil være 140 øre i februar, 120 øre i mars og 90 øre i andre kvartal. I tredje kvartal antydes en pris på 70 øre og i fjerde kvartal cirka 85 øre, sier Anfinset.
Han presiserer at dette ikke er faste priser, men det er markedets vurdering av prisene akkurat nå.

– Dette er et øyeblikksbilde, sier Sven Kåre Anfinset. Han sier også at du i teorien kan gjøre avtaler om relativt fast pris i ti år frem i tid gjennom terminmarkedet på NASDAQ.

– Men det er det ingen nesten ingen som gjør fordi det er altfor usikkert.

Fyllingsgraden

– Hva er den viktigste faktoren for strømprisen i Norge?
– Det grunnleggende er nedbøren. Nå er det under gjennomsnittlig fyllingsgrad i magasinene i Sør-Norge og det er kanskje hovedårsaken til de høye prisene. Får vi en vindfull, mild og våt vinter vil vi få lavere priser enn vi har nå, men blir det kaldt og tørt vil prisene stige, sier Anfinset.

– Det er enorme forskjeller i Sør- og Nord-Norge. I morgen, lørdag 29. januar, er prisen 1,08 i Sør-Norge og 15 øre i Nord- og Midt-Norge. Det er ekstreme forskjeller, og hovedårsaken er fyllingsgraden og, selvsagt, overføringskapasitet fra nord til sør.
– Mener du det beste ville være om man bygger kabler i Norge istedenfor at man bygger dem til England?

– Kanskje ikke istedenfor, men i tillegg til, svarer Anfinset. Han fortsetter:

Aldri trafikk-kork

– Med bedre kapasitet sør-nord ville vi fått mye jevnere priser. Tidligere har vi fraktet strømmen fra nord via høyspentnettet i Sverige sørover og så inn igjen til Norge. I Sverige har de ti ganger større kapasitet sør-nord enn i Norge. Statnett har uttalt at det ikke er kostnadseffektivt å bygge ut sør-nord.

– Hvorfor ikke?
– La oss se for oss et bilde at vi bygger ut til 40-felts motorvei inn og ut av storbyene. Da vil vi aldri ha trafikkork, men i 22 timer i døgnet er det ikke bruk for en 40-felts motorvei. Det samme bildet kan vi overføre til om vi bygger høyspentlinjer sør-nord. Da vil det være mange timer i døgnet hvor den kapasiteten ikke vil kunne utnyttes, sier Sven Kåre Anfinset i Ustekveikja.

02