Fagdagen arrangeres for 7. gang og har befestet seg som en viktig arena ulike bransjer, deriblant baker- og konditorbransjen. I år arrangeres dagen i Ingeniørenes Hus i Oslo.

Endring og usikkerhet

Salgsdirektør Industri & Bakeri i Norgesmøllene, Elisabeth Viken Klokkervold, ser frem til igjen å kunne invitere til den etter hvert tradisjonsrike dagen og sier følgende om hva som står på programmet.

– Tema for dagen blir «Ledelse i endring og usikkerhet – hvordan møte nye tider?» Endring er blitt en konstant faktor også i vår bransje. Det er kanskje viktigere enn noen gang at vi i 2022 setter av litt tid til innsikt og refleksjon sammen med dyktige foredragsholdere og bransjekolleger. På årets inspirasjonsdag vil vi se på trendene som påvirker bransjen og retter søkelyset på hvordan bakeri, dagligvare, industri og storhusholdning kan manøvrere i et marked i rask endring og med stadig mer bevisste forbrukere. Vi har et variert program som blant annet inneholder en gjennomgang av ferske tall fra Norske Spisefakta 2022 og Øystein Pettersen kommer for å dele sine tanker om viktigheten av å «lage en god dag». Vi er også veldig glad for å ha fått Ipsos til podiet for å presentere utdrag fra en fersk Spisefakta 2022. Dagen vil som alltid bli avsluttet med middag og god underholdning, sier Klokkervold.

Møllerens Inspirasjonspris

Et av dagens høydepunkter er utdeling av Møllerens Inspirasjonspris. Tidligere vinnere er Morten Schakenda (2017), Øyvind Lofthus (2018) og lærerne i baker og konditorfaget (2019). Prisen ble ikke delt ut i 2020 på grunn av pandemien. I 2021 gikk prisen til Baker Hansen.

– Prisen går til en aktør eller person som gjennom sitt virke har inspirert andre og løftet frem bransjen på en utpreget positiv måte. Vi har noen kandidater på blokka, men vi vil gjerne ha innspill til flere kandidater, sier Elisabeth Viken Klokkervold som oppfordrer bransjen til å sende sine nominasjoner til juryen på denne e-posten: Mollerens.Inspirasjonsdag@norgesmollene.no.