Teigen Technologies AS starter opp installasjon av sitt nyutviklete WebOrdreSystem (WOS) hos Romsøes Produksjon AS i Stavanger. I første omgang blir det oppstart for ett utsalg, men på sikt vil alle 10 utsalgene selv legge inn sine ordrer på internett, skriver Teigen Technologies i en pressemelding.

Mindre ressurser til ordrebehandling

Romsøes Produksjon startet opp drift av Safefood 1. januar i år og Anders Voll hos Romsøes Produksjon AS ser fram til å få implementert WOS for alle sine utsalg.
WOS kan også gjøres tilgjengelig for eksterne kunder med daglige leveranser f.eks. butikker, kafeer og kantiner, slik at disse selv kan bestille sine varer via nettløsningen. Ved å implementere løsningen vil behovet for ordrebehandlingsressurser sentralt i bakeriet kunne reduseres.

Utviklet for bakerier

På slutten av dagen vil alle nettbaserte ordrer importeres inn i Safefood Logistikk og Produksjon og oppdatere ordredatabasen og produksjonsplanen. Safefood er utviklet spesielt for bakerier, konditorier og cateringselskaper og benyttes i dag av ca. 60 selskaper innen bransjen i Norge. Systemet håndterer ordrer, kunder, varer, prislister, produksjonsplaner, produksjonslister og lignende. Safefood Resept, Kalkyle og Råvareregnskap er et leverandøruavhengig kalkylesystem der råvarer fra ulike leverandører kan importeres. Systemet ivaretar også allergener og næringsinnhold og bakerienes lokale priser hos leverandørene kan importeres for beregning av produktpris.