Morten Carlson i Condelica ønsker seg mer spesifikk kunnskap inn i baker- og konditorutdanningen.
Morten Carlson i Condelica ønsker seg mer spesifikk kunnskap inn i baker- og konditorutdanningen.

Skuffende lite engasjement

Morten Carlson i Condelica synes baker- og konditorbransjen viser for liten interesse for kunnskapsnivået til svenner.

Publisert Sist oppdatert

Jeg ønsker meg mer spesifikk kunnskap inn i fagene.

Condelica-gründer Morten Carlson er ikke imponert over bransjens interesse for nye læreplaner på videregående.

– Det er skuffende at bransjen ikke er mer involvert nå som muligheten er her. Jeg personlig mener at hvis du driver en bakeribedrift og er opptatt av hvilket kunnskapsnivå en svenn skal ha, så må du lese disse forslagene og gi en tilbakemelding, forteller Morten Carlson i Condelica i Drammen.

Selv har Carlson gitt sine tilbakemeldinger på forlagene til Vg3 konditorfaget og Vg3 bakerfaget.

Større kunnskap utenfor Norge

Når Carlson utlyser en stilling i sin bedrift, får han ti ganger så mange søknader fra utenlandske fagfolk, som fra norske.

– Fagfolk fra utlandet har (ofte) en breiere kunnskapsbase enn de som er utdannet i Norge. Spesielt merker jeg at de kan mer om råvarer, prosesser og teknikker som er essensielt for fagene, og de kan i større grad gå rett inn i vår produksjon når de er nyutdannet.

Ikke samsvar

– Utfordringen med elevene som kommer fra skolen ut i bedrift er ofte at det ikke er samsvar med forventningene som bedriftene har til kompetansen fra vg1 og vg2, og den faktiske kompetansen eleven har fått på skolene. Det er ikke noe galt med dagens elever, de lærer bare mye annet på skolen, sier Carlson, som legger til at man kan diskutere hvilken kunnskap som er viktig å inneha før man begynner i en lærestilling.

– Her er det vel like mange synspunkter som bakere. Men det er derfor viktig at bransjen uttaler seg nå for at man skal få et reflektert og balansert grunnlag for å videreutvikle fagplanene i fagene.

Fagene er for grunne

Carlson etterlyser mer kunnskap og en breiere kunnskapsplattform etter avlevert svenneprøve enn de har per i dag.

– Mer kunnskap gjør at man blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet, som er i press med mye arbeidsinnvandring i fagene våre. Det er mye medvind for fagutdannelse, mange sammenligner dette med en master og da må opplæring og innhold i fagene gjenspeile dette. Vi som bransje skal ikke være redd for å stille krav.

– I forhold til læreplanforslagene som ligger til høring nå, så synes jeg at det blir for generelt. Jeg ønsker meg mer spesifikk kunnskap inn i fagene. I dag er fagene for grunne. Forslaget til ny læreplan for Vg3 bakerfaget er et bedre forslag enn det tilsvarende for konditorfaget, men det kan virke som om Utdanningsdirektoratet legger for mye føringer for at fagene ikke må være for spesifikke og konkrete, hva kunnskapsnivå angår. Dette angår hele bransjen og jeg synes det er litt dumt, men jeg er ikke overrasket over at det ikke har kommet inn flere innspill på forslagene, sier Carlson.

Powered by Labrador CMS