Samarbeidsprosjektet ble presentert av daglig leder Georg Husebæk i Din Baker og BKLF-direktør, Gunnar Bakke, under Din Baker sin konferanse i Ljubljana i Slovenia i helgen.

Selv om samarbeidet ble beskrevet som naturlig, var det noe tilfeldig at det ble slik. Både Din Baker og Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) hadde tatt kontakt med Innovasjon Norge om støtte til et fagnettverk og de ble derfor koblet sammen. Prosjektet har allerede fått 150 000 kroner fra Innovasjon Norge, og det er forventet et tilsvarende beløp til den første gruppen med deltakere. Blir dette en suksess, er det sannsynlig at Innovasjon Norge vil fortsette å bidra.

Økende interesse for surdeig, lange liggetider, ulike melkvaliteter (norsk mel) og gamle håndverksteknikker, er bakgrunnen for at begge organisasjonene nå ønsket å starte et fagnettverk.

Kunnskap og besøksordning

Fagnettverket vil gå over to samlinger. Dette vil bli to- eller tredagers samlinger med en kombinasjon av teori og praksis. Første del av samlingen innbefatter en større del av bedriften, mens dybdekunnskapen gis til et mindre antall fra samme bedrift, men minimum to personer. I tillegg blir det en besøksordning av fagekspertise i etterkant.

Hovedtema i prosjektet:

  • Kunnskapsoverføring gjennom kurs og bedriftsbesøk
  • Råvarekunnskap om norsk korn
  • Bakeprosess og håndverksteknikker
  • Sensorikk og forbrukertester
  • Merkeordninger og regelverk

Billig inngangsbillett

Oppstarten av fagnettverket blir et pilotprosjekt og får en lav inngangsbillett for bedrifter som deltar. Egenandelen er på kun 20 000 kroner. Hvem som leder kurset er ennå litt uklart, men det utelukkes ikke at det kan bli André Løvaas, selv om han bytter jobb til høsten.

Rask oppstart

Fagnettverket starter opp så snart det har åtte påmeldte. Da Husebæk og Bakke presenterte fagnettverket til Din Bakers medlemmer på deres egen konferanse, stod det allerede seks bedrifter på deltakerlisten. Dette var Naustdal Dampbakeri, Åpent Bakeri, Tromsø Bakeri, Edgars Bakeri, Baker Nordby og Romsøe Produksjon.

Og fra salen meldte Heidi Helgesen i Rosenborg Bakeri seg på, så det betyr at oppstarten av det nye fagnettverket er like rundt hjørnet.