Det er Magnus Brun som er ny daglig leder i H.A Brun AS. Han overtok sjefsstolen etter sin far, Axel Brun i januar 2019, men har jobbet i bakeriet de siste tre årene.

Bakeriet har to utsalg i Oslo, men det er i bedriftsmarkedet de henter storparten av omsetningen. Dette markedet har vært en del av strategien i flere år, og med ny leder på plass, intensiveres satsingen.

Bakeriet fikk et positivt resultat i 2019, etter flere år med minusresultat.

God respons i markedet

– Ja, vi skal satse enda mer mot bedriftsmarkedet de neste årene. Etter at jeg overtok som daglig leder etter min far, er det jeg som håndterer salg rettet mot bedriftsmarkedet. Basert på responsen vi har fått så langt, ser vi et stort potensial i et større salg mot kantiner og restauranter spesielt, forteller Magnus Brun til Bakeri.net.

Men det er tøff konkurranse på alle flater i bransjen og Magnus Brun og resten av bedriften er i full gang med å kvalitetssikre alle rutiner for å være best mulig rustet.

– Skal vi lykkes er det meget viktig at vi har topp leveringsrutiner, topp produkter og gjør minst mulig feil. Vi fører logg hver eneste dag og de siste to måneder har vi ingen feil, så vi føler vi er på god vei i dette arbeidet. Målet vårt er å doble omsetningen vår de neste fem årene, og veksten skal hovedsakelig komme fra bedriftsmarkedet, sier Brun.

Utvikler sammen med kundene

En annen faktor for å øke kundekretsen er å levere produkter av høy kvalitet og som er tilpasset kundene.

– Vi utvikler produktene sammen med kundene våre og ikke for dem. Produktutvikling vil få større plass i Baker Brun i tiden fremover og vi har nylig ansatt en ny bakermester som skal ha hovedansvar for dette. Men alle ansatte skal bidra der de kan. For meg er det viktig å lytte til de som kan faget, sier Brun, som selv er utdannet innen økonomi og juss. 

Fleksibilitet

– Du sier selv at det er tøff konkurranse, hva annet er det som gjør at kundene skal velge dere?

– Foruten det jeg har nevnt, er det vår fleksibilitet. Jeg tror at kundene setter pris på at vi er en relativt liten bedrift som kan snu oss raskt etter kundens behov. Dessuten har vi 24 timers vakttelefon slik at vi er tilgjengelig hele døgnet for kundene. Det vet jeg de setter stor pris på, sier Magnus Brun.