For om lag ett år siden startet Helgeland Bakeri opp driften, samt ett utsalg i Mosjøen. Kort tid etter åpnet de tre nye utsalg i nedslagsfeltet. Sandnessjøen, Mo i Rana og Brønnøysund fikk alle sitt eget bakeriutsalg med varer fra bakeriet i Mosjøen.

Tøft første år

Når status gjøres opp om lag ett år senere er det med noe bekymring fra eierne og syv personer er nå permittert fra produksjon og logistikk på bakeriet.

– Dette har vært tøffere enn vi trodde og syv personer er dessverre permittert. Nå må vi som er igjen bare brette opp ermene og stå i det og prøve å snu dette slik at vi kan få til en sunn drift i Helgeland Bakeri, sier Bjarne Mosås, daglig leder i Helgeland Bakeri og Bodø Bakeri til Bakeri.net.

Slipper ikke til

Det er i stor grad mangel på levering til dagligvare som gjør at Helgeland Bakeri sliter. I følge Mosås er det veldig få dagligvarebutikker som vil ta inn en nr. 2 leverandør av bakervarer.

– Det er jo veldig vanskelig å slippe til i dagligvare og det er jo det som bakgrunn for siste tids hendelser. Alle dagligvarekjeder kjøper varer fra en og samme produsent og de har sjelden andre leverandører på bakervarer. Med kapasiteten vi har i bakeriet er det vanskelig å overleve kun på egne utsalg, sier Mosås.

Høye transportkostnader

– Salget i utsalgene går bra, men er ikke nok i forhold til kapasiteten vår. Vi har også slitt med høye transportkostnader siden vi kjører varer til alle utsalgene og det bli jo et stykke. Hadde vi hatt med varer til dagligvare i bilene, hadde det hjulpet mye.

Helgeland Bakeri har levert til fire Rema 1000 i Sandnessjøen og Mosjøen, men har ikke lykkes med å selge inn til flere.

Høy transportkostnad

 – Hva er planen fremover?

– Vi jobber for å knekke koden for å komme til i flere dagligvarebutikker. Vi må også redusere kostnader og disse permitteringene var første skritt. Så må vi bare bli bedre på egne utsalg og prøve å selge mer, og vi ser også på muligheter for andre markeder.

– Hva ser dere på? Hjemlevering?

– Nei, det er testet i området her og det er ikke levedyktig. Vi jobber med å finne nye markeder, men vet ikke helt hva ennå.

Lokalt press

– Vi håper jo at lokalt press skal hjelpe til å slippe oss til i dagligvare. Vi ser det er stort lokalt engasjement for å få vare produkter i dagligvare, det er opprettet Facebook-grupper for å få gjennomslag, blant annet. Vi er jo ikke ute etter å bli hovedleverandør, vi er lykkelig som en nr. 2 leverandør vi, men vi trenger dagligvareomsetning for å overleve, sier Mosås.