I desember 2016 signerte mat- og drikkenæringen, dagligvarehandelen og myndighetene en intensjonsavtale om å legge til rette for et sunnere og mer balansert kosthold i befolkningen. Avtalen inneholder konkrete måltall for reduksjon i inntaket av salt, tilsatt sukker og mettet fett i befolkningen innen 2021.

Velger målområder

Målsetningene i avtalen er mer offensive enn EUs tilsvarende mål. Bedriftene som har sluttet seg til avtalen vil gjøre sin del av arbeidet gjennom utvikling av nye produkter, reformulering av eksisterende produkter, utvikling av porsjons- og pakningsstørrelser, samt ved å fremme sunnere alternativer og valgmuligheter.

Den enkelte bedrift kan imidlertid selv velge hvilke mål- og  innsatsområder den ønsker å slutte seg til, ut fra hva som er relevant for bedriften. For eksempel vil det være relevant for en kjøttprodusent å bidra til å redusere befolkningens inntak av mettet fett og salt, men i mindre grad bidra til redusert inntak av tilsatt sukker.

Avtalen omfatter seks innsatsområder:

 1. Reduksjon av saltinnholdet i næringsmidler og reduksjon av saltinntaket i befolkningen gjennom saltpartnerskapet. Partene har som mål at saltinntaket i befolkningen er redusert til 8 g pr. dag innen 2021. Målet er 7 g pr. dag innen 2025.

 2. Reduksjon av tilsatt sukker i næringsmidler og reduksjon av befolkningens inntak av tilsatt sukker. Partene har som mål at befolkningens inntak av tilsatt sukker er redusert med minst 12,5 % innen 2021.

 3. Reduksjon av mettet fett i næringsmidler og reduksjon av inntaket av mettet fett i befolkningen. Partene har som mål at inntaket av mettet fett er redusert til 13 energiprosent innen 2018 målt ved matforsyningsstatistikk og forbruksundersøkelser. Det langsiktige målet er 10 energiprosent.

 4. Øke befolkningens inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat i tråd med regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021). Det langsiktige målet er at befolkningen har et inntak av disse matvarene på nivå med kostrådene.

 5. Påvirkning av forbrukeratferd for å bidra til bevissthet rundt helse og kosthold.

 6. Monitorering av måloppnåelse.

Følgende bedrifter og NHO-medlemmer har allerede sluttet seg til avtalen:

 • Orkla
 • TINE
 • Nortura
 • Grilstad
 • Mills
 • Norgesmøllene
 • Nestlé

Fredag 7. april sluttet følgende bedrifter seg til:

 • Nærbakst AS
 • AS Pals
 • Coca-Cola European Partners
 • Finsbråten AS
 • Fjordland AS
 • Jæder Ådne Espeland AS
 • O. Kavli AS
 • Q-Meieriene
 • Maarud AS
 • Ringnes AS
 • Synnøve Finden AS
 • Findus Norge AS
 • HOFF SA
 • Gartnerhallen SA
 • Fatland
 • Lerum AS

Vil ha friske kunder

— Det er klart vi vil signere denne avtalen. Vi vil jo at kundene våre skal leve lenge. Det er veldig fint å kunne samarbeide med myndighetene om noe som både vil bedre folks livskvalitet og redusere samfunnets utgifter i forbindelse med sykdom, sier styreleder i Pals, Jens Birger Raanaas, til Bakeri.net.

Pals er grossist og produsent av mange søte baker- og konditorvarer. Ved å signere den nye sunnhetsavtalen med myndighetene forplikter selskapet seg til å jobbe med å redusere mengden av sukker i produktene sine.

Tror på markedsvekst

— Hvordan skal dere klare det, Raanaas?

— Det blir en utfordring, det er klart. Men vi har taklet lignende utfordringer tidligere. For eksempel fjernet vi alt av transfett fra produktene våre da det ble kjent at transfett er skadelig. Vi har en jobb å gjøre med å fjerne sukker, og det kommer nok ikke til å skje over natten, men jeg er sikkert på at vi skal få det til.

— Hvordan vil det påvirke produktene deres, tror du?

— Jeg tror nok at bakverkene vil bli annerledes. De må fortsatt smake godt, men jeg tror at markedet vil akseptere noen endringer i smak for å få sunnere produkter med lavere sukkerinnhold. Faktisk tror jeg at det kan trekke flere kunder til Pals, slik at totalmarkedet vårt vil øke.