Daglig leder Rune Vindsetmo forklarer bakgrunnen for eierskiftet som gjør at Norgesbakeriene nå overtar 49 prosent av aksjene i selskapet.

– Vi har vært tre aksjonærer i over 20 år. Da vi startet laget vi en aksjonæravtale som har ligget i skuffen i 20 år uten at vi har trengt å se på den. Bakgrunnen for at vi måtte ta den frem var at Kjell Rune Valand ville litt mindre og Inge Justnes ville litt mer. I dette arbeidet var det et mål at jeg og Hans Inge skulle være like partnere. Vår virksomhet har hatt en sterk vekst de siste årene og verdiene har stenget betraktelig. Det gjorde det vanskelig å få til et 50/50-eierskap, sier Vindsetmo til Bakeri.net.

Vurderte flere eiere

– Vi begynte derfor å se på alternativer for å være like likestilte partnere basert på at jeg og Hans Inge sammen eide 51 prosent av aksjene og at vi fikk inn en ny eier for den resterende aksjeposten. Vi anså det som viktig å få inn en profesjonell eier som kunne være med oss videre på veksten på Sørlandet. Vi har vurdert flere interessante eiere og endte til slutt med å inngå en avtale med Norgesbakeriene. Vi anser dem som en solid og seriøs aktør som kan utvikle selskapet videre sammen med oss, sier Vindsetmo.

Fortsatt i førersetet

– Det har vært viktig for oss at vi fortsatt skulle være i førersetet i selskapet og at det vi har bygget opp skal bygges videre. For oss er det viktig at vi fortsatt kan gjøre våre egne valg. Å få med Norgesbakeriene inn på eiersiden har stor betydning for vår videre satsing og at vi fortsatt kan stå lengst fremme i skotuppene. Vi har sett at det er et stort potensialt for konseptet Edgars og Edgars litt mere. Vårt mål er å ta ut potensialet i produksjonsanlegget vårt og der har vi fortsatt god kapasitet. Nøkkelen til den ledige kapasiteten i produksjonen er fokuset på kvalitet i stedet for kvantitet. Vi tar oss riktig betalt for varene våre. Der ligger verdien, sier Vindsetmo.

Satser videre i 2021

– Vi skal fortsette å ta ut denne kapasiteten ved å styrke skuldersesongene. I tillegg skal vi fortsette å åpne nye avdelinger i områder som vi finne interessante. Neste år åpner vi et 200 kvadratmeter stort utsalg i en ny bydel i Kristiansand. Dette blir en nabolagsbisto etter konseptet Edgars litt mere.  I tillegg åpner vi et drive-in utsalg i handelsparken i Lyngdal. Etter hvert som vi har utviklet vårt konsept og spredd oss på store deler av Sørlandet, blir vi kontaktet av mange som ønsker oss som leietakere. Vi vil fortløpende vurdere dette og gå inn der vi mener det er riktig.

Greit igjennom 2020

– Og hvordan ender annerledesåret 2020?
– Vi hadde kanskje forventet mer, men vi er fornøyd med det vi har greid å levere. Det har vi ikke klart uten et fantastisk team på Edgars. De har stått på vært veldig fleksible. Vi har jobbet med mål om at de skulle være i jobb og ikke sitte hjemme og være permitterte. Vi greide å rette opp igjen mye i løpet av sommeren. Vi fikk en liten dupp i november da pandemien kom litt tettere på oss i vårt område, men ser at vi har hatt fordeler av å være spredd i hele fylket. Når det har vært mer smitte i ett område, har det være bedre i et annet. På den måten har vi kommet oss greit gjennom.

Ikke solgt sjela

– Jeg føler ikke at vi har solgt sjela vår, men tatt noen viktige valg for fremtiden og det vi tror på. Det kom til et punkt der vi trengte å gjøre noen forandringer. Alle parter er fornøyd med avtalen og nyheten har blitt godt mottatt i markedet. Dette er begynnelsen på fortsettelsen, sier Vindsetmo.

Edgars Bakeri AS omsetter i 2020 for rundt 70 millioner kroner.