Felleskjøpet og Norges Bondelag utarbeider nå sammen med NIBIO, NMBU, NOFIMA, NHO Mat og Drikke, Baker – og konditorbransjens landsforening, en plan for en programmessig satsing på matkorn og proteinvekster.
Felleskjøpet og Norges Bondelag utarbeider nå sammen med NIBIO, NMBU, NOFIMA, NHO Mat og Drikke, Baker – og konditorbransjens landsforening, en plan for en programmessig satsing på matkorn og proteinvekster.

Satsing på matkorn og proteinvekster

Etterspørselen etter plantebasert kost øker. Nå samler aktørene i verdikjeden for korn og bakevarer seg bak en satsing for å øke produksjonen og forbruk av matkorn og proteinvekster i Norge.

Publisert Sist oppdatert

En samlet satsing må skje langs hele verdikjeden, og vi er derfor glade, men ikke overasket, over at initiativet er blitt så godt mottatt av alle aktører.

Felleskjøpet og Norges Bondelag utarbeider nå sammen med NIBIO, NMBU, NOFIMA, NHO Mat og Drikke, Baker – og konditorbransjens landsforening, en plan for en programmessig satsing på matkorn og proteinvekster. Denne vil inneholde konkrete forslag til hvordan en samlet verdikjede skal arbeide sammen for en innovasjons- og forskningsdrevet satsing på matkorn og proteinvekster. Hensikten er å styrke samarbeidet fra bonde til dagligvare.

– Felleskjøpet Agri har sammen med Norges Bondelag og NMBU samlet aktører fra hele verdikjeden for å diskutere utviklingen av produksjon og forbruk av norsk matkorn og norske proteinvekster. En samlet tilbakemelding er at markedene øker, og at etterspørselen etter mer norske råvarer er stor. Dette åpner for å øke norsk matkorn i eksisterende produkter, styrke utviklingen av nye produkter og at norske råvarer anvendes på nye måter, sier Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri i en pressemelding fra selskapet.

Det foregår allerede et betydelig forsknings og utviklingsarbeid innen korn og proteinvekster i forskningsinstitusjonene NIBIO, NOFIMIA og NMBU. Utvikling innen agronomi, teknologi, planteforedling og klimaendringene gir nye muligheter for produksjon og foredling av matkorn og proteinvekster. Felleskjøpet, NMBU og Norges Bondelag står bak bransjeinitiativet Matkorninitiativet som skal styrke satsingen på matkorn og proteinvekster. Det er et felles mål at økende markeder for plantebasert kost skal dekkes med norske råvare så langt det er mulig.

– En samlet satsing må skje langs hele verdikjeden, og vi er derfor glade, men ikke overasket, over at initiativet er blitt så godt mottatt av alle aktører. Vi er overbevist om at gjennom å styrke samspillet i hele verdikjeden, vil det resultere i økt innsats og raskere kommersiell utnytelse av innovasjonene og kunnskapsutviklingen. Dette vil gi flere nye produkter, økt bruk av norske råvarer og en mulighet for økt verdiskapning for norske kornbønder, sier Anne Jødahl Skuterud.

 

Powered by Labrador CMS