I det gamle Arcus-bygget i Haslevangen ble det frem til 2012 blandet rødvin, laget og lagret livets vann. I 2019 huser det forskjellige servicebedrifter, og det skal bygges leiligheter øverst i bygget. I dette historiske bygget har WB Samson åpnet sin hittil nest største filial.

Lange åpnings- og hevetider

– Helt siden jeg så planene for dette bygget, så tenkte jeg at her vil vi drive forretning. Bygget er fantastisk flott og med masse historie, samtidig som området er i en rivende utvikling. Her har det vært bygget boliger i flere år og det er langt fra ferdig. Dette blir en by i byen og vi tror det er et bra sted å etablere seg. Vi tok tidlig kontakt med utbygger for å høre om mulighetene i dette utviklingsområdet så dette har vært en prosess som har vart i flere år, forteller daglig leder for filialdriften i Samson, Carl Fredrik Samson til Bakeri.net.

Den nye filialen, skal som flere av Samson sine filialer, ha lange åpningstider og menyen endrer seg gjennom dagen. Det er åpent fra 0730 til 23 alle dager. Tidlig på dagen er det fokus på langtidshevede bakervarer og fra 1630 kommer det flere varme retter på menyen.

– På kveldstid vil gjestene bli møtt i døra og vist et bord, som på restaurant. Men vi kaller oss ikke restaurant, dette er mer uformelt. Vi skal ha et stort utvalg av italiensk pizza og antipasti, vi har egne pizzakokker som kun jobber kveld. Vi har et stort utvalg av vin, mellom 50 og 60 på lista, så vi håper og tror at vi kan bli et sted som lokalbefolkningen velger på kveldstid, sier Carl Fredrik.

Bygget var i drift frem til 2012 og her har det vært huset mangt et fat med aquavit gjennom årens løp. Nå er det boliger og servicebedrifter og huset er nydøpt «Vinslottet».

Bygget var i drift frem til 2012 og her har det vært huset mangt et fat med aquavit gjennom årens løp. Nå er det boliger og servicebedrifter og huset er nydøpt «Vinslottet».

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / Vest Vind Media

Flere soner

 – Hvordan foregår planleggingsprosessen av en slik filial som dette?

 – Dette har vært et relativt langt løp hvor vi tidlig sjekket de demografiske forholdene, som viste seg å passe godt i vår portefølje. Så tok vi kontakt med arkitekter som laget en skisse hvor vi plasserer inn alt som «må» være her, før vi planlegger interiøret. Vi har laget en litt ny diskløsning som er delt opp flere soner som blant annet krever hyppigere påfyll av varer, men som fremstår som meget oversiktlig og ryddig, samt at den har fått egen kaffesone.

– Etter det, la vi opp til en sitteplan hvor vi delte sittegruppene opp i tre soner med til sammen 100 sitteplasser inne og cirka 60 sitteplasser ute. Grunnet krav fra byantikvaren, var det flere hensyn vi måtte ta i byggeprosessen, men vi har fått til en filial som er unik. Det er høyt under taket og stedet har et industrielt preg, som passer godt inn i historien her.

– Målet vårt med denne filialen er å gi folk et skikkelig bra tilbud fra morgen til kveld. Det er jo en kafé og bakeriutsalg første halvdel av dagen og på ettermiddag og kveld vil vi være noe nærmere en bistro. Det skal være avslappet og hyggelig atmosfære. Men kjernen i hele virksomheten er jo bakst og lunsjtilbud.

Høyt under taket og store vindusflater preger lokalene med drøyt 100 sitteplasser. Lokalene rommer også en egen avdeling som enkelt kan glasses igjen og brukes til utleie.

Høyt under taket og store vindusflater preger lokalene med drøyt 100 sitteplasser. Lokalene rommer også en egen avdeling som enkelt kan glasses igjen og brukes til utleie.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / Vest Vind Media

Spennende start

Selv om forarbeidet er grundig, er det alltid spennende å åpne nytt i et område man ikke kjenner til fingerspissene. Det må legges inn en periode med prøving og feiling før man forstår hva som fungerer og ikke.

– Vi er veldig spent på hvordan dette stedet skal gå og spesielt i helger og hverdager til lunsj. Vi vet at området består av gammel villabebyggelse, masse nye leiligheter og en god del næring, så miksen er bra. Men vi har ikke drevet i dette området før så det er en viss spenning knyttet til denne første perioden. Til sammenligning skal vi nyåpne på Carl Berners plass i 2020, der har vi overtatt nabolokalene til vår eksisterende filial og skal doble arealet. Der har vi vært så lenge at vi vet mye om hva som funker og ikke, og da er det enklere å satse. Her blir det meste nytt, men vi har veldig troen da, sier Carl Fredrik Samson.

Diskløsningen er noe annerledes enn i andre Samson-filialer da den er lengre og delt opp i soner.

Diskløsningen er noe annerledes enn i andre Samson-filialer da den er lengre og delt opp i soner.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / Vest Vind Media

Lunsjsatsing

Om ikke lenge skal Samson også utvide lunsjtilbudet på sine filialer.

– Vi har noen spennende planer for lunsjtilbudet som skal rulles ut i nær fremtid. Vi ser et stort potensial i lunsj og vi har lyst til å prøve noen nye grep for å trekke til oss enda flere kunder i dette segmentet. Jeg kan ikke si noe mer konkret ennå, men dette er noe vi vil satse på fremover, avslutter Carl Fredrik Samson.