Bako, med sine 27 ansatte, har siden 2015 hatt lager i Hvamveien 1 på Skjetten, samme adresse som moderselskapet Idun Industri. I tillegg har både Bako og Idun benyttet seg av tredjeparts lager. Nå har Bako inngått en 7-årig leieavtale med Bjorn Norway Propco 2 AS om leie av Fjellboveien 9 på Frogner.

– Bygget er et kombinert lager- og kontorbygg på i overkant av 12.000 kvadratmeter med god takhøyde. På denne måten får Bako anledning til å samle all lagervirksomhet på én lokasjon. Etter at flyttingen er gjennomført kan Idun ta nytte av det lageret som Bako har brukt på Skjetten. Dette er et stort prosjekt som får synergier på tvers av hele gruppen, sier logistikkdirektør i Idun, Leif Tore Alexandersen.

– Overtagelsen skjer ved nyttår og bygningsmassen på Frogner har gjennomgått en betydelig oppgradering. I tillegg til alminnelig modernisering er bygningen tilpasset svært strenge krav til hygiene, brannsikkeret, mattrygghet og HMS. Vi arbeider også for å senke energiforbruket, både ut fra et miljø- og kostnadsperspektiv, sier daglig leder i Bako, Svein Vestreng.

Utvendig vil lokalene få en oppgradering i løpet av kommende år.

– Bako har allerede økt lagerbemanningen. Det er viktig at mannskapet er godt trent fra første stund og derfor har vi brukt de siste månedene godt. Flyttingen er svært godt mottatt blant de ansatte. De har vært på befaringer og flere medarbeidere er direkte involvert i prosjektet. Det nye lageret er designet på en måte som muliggjør håndtering av et betydelig økt volum. Nettopp med tanke på de ansatte som har håndtert en kraftig vekst, føles det ekstra godt å kunne tilby det vi mener er en bedre tilpasset arbeidsplass, sier Vestreng.

Salg og administrasjon Bako vil fortsatt være lokalisert på hovedkontoret på Hvam, men det vil være tilrettelagt for å utføre arbeid fra begge lokasjoner.

– Flyttingen medfører ingen endringer for våre kunder. De vil fortsatt bestille alle varer på tvers av gruppen på samme måte og vil få alle varene levert på samme måte. Kontordelen vil bli utleid etter den pågående oppgraderingen. Første etasje, med tilstøtende lager i underetasjen, er allerede avtalt utleid. Andre etasje på ca. 600 m2 vil bli lagt ut for utleie i løpet av kort tid, avslutter Vestreng.

Byggets 12.000 kvadratmeter fylles snart opp med varer til baker- og konditorbransjen.

Byggets 12.000 kvadratmeter fylles snart opp med varer til baker- og konditorbransjen.